Helse & Helhet AS
Juridisk navn:  Helse & Helhet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64838080
c/o Kjetil Johansen Bjørnhågen 14 Havnegata 3 Fax: 64836691
9407 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 989274201
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,19%
Resultat  
  
366,67%
Egenkapital  
  
123,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.325.000 1.509.000 726.000 1.211.000 728.000
Resultat: 42.000 9.000 -162.000 124.000 -35.000
Egenkapital: 7.000 -30.000 -39.000 105.000 18.000
Regnskap for Helse & Helhet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.325.000 1.509.000 726.000 1.211.000 728.000
Driftskostnader -1.276.000 -1.497.000 -863.000 -1.066.000 -754.000
Driftsresultat 49.000 12.000 -137.000 144.000 -25.000
Finansinntekter -3.000 -3.000 -24.000 0 0
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -21.000 -10.000
Finans -8.000 -3.000 -26.000 -21.000 -10.000
Resultat før skatt 42.000 9.000 -162.000 124.000 -35.000
Skattekostnad -5.000 0 18.000 -37.000 8.000
Årsresultat 37.000 9.000 -144.000 87.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 195.000 0 0 63.000
Sum omløpsmidler 181.000 184.000 78.000 291.000 83.000
Sum eiendeler 206.000 379.000 78.000 291.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -130.000 -139.000 5.000 -82.000
Sum egenkapital 7.000 -30.000 -39.000 105.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 18.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 408.000 117.000 168.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 205.000 378.000 78.000 291.000 146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 438.000 378.000 141.000 450.000 545.000
Andre inntekter 887.000 1.131.000 585.000 761.000 183.000
Driftsinntekter 1.325.000 1.509.000 726.000 1.211.000 728.000
Varekostnad -22.000 -22.000 -2.000 -4.000 -10.000
Lønninger -652.000 -908.000 -704.000 -733.000 -510.000
Avskrivning -15.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -587.000 -562.000 -157.000 -329.000 -234.000
Driftskostnader -1.276.000 -1.497.000 -863.000 -1.066.000 -754.000
Driftsresultat 49.000 12.000 -137.000 144.000 -25.000
Finansinntekter -3.000 -3.000 -24.000 0 0
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -21.000 -10.000
Finans -8.000 -3.000 -26.000 -21.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 9.000 -144.000 87.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 40.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 155.000 0 0 63.000
Sum anleggsmidler 25.000 195.000 0 0 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 116.000 22.000 1.000 -37.000 44.000
Andre fordringer 6.000 0 0 1.000 0
Sum investeringer 23.000 35.000 38.000 42.000 0
Kasse, bank 36.000 126.000 39.000 283.000 39.000
Sum omløpsmidler 181.000 184.000 78.000 291.000 83.000
Sum eiendeler 206.000 379.000 78.000 291.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -130.000 -139.000 5.000 -82.000
Sum egenkapital 7.000 -30.000 -39.000 105.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 18.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 7.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 18.000 10.000
Leverandørgjeld 66.000 131.000 1.000 7.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 48.000 22.000 45.000 -2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 229.000 94.000 87.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 408.000 117.000 168.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 205.000 378.000 78.000 291.000 146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -224.000 -39.000 123.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0.7 1.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.7 1.7 0.8
Soliditet 3.4 -7.9 36.1 12.3
Resultatgrad 3.7 0.8 -18.9 11.9 -3.4
Rentedekningsgrad 9.8 -68.5 6.9 -2.5
Gjeldsgrad 28.3 -13.6 1.8 7.1
Total kapitalrentabilitet 22.4 2.4 -206.4 49.5 -17.1
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.10.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil JohansenStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjetil Johansen100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00