Bygg & Bo Os AS
Juridisk navn:  Bygg & Bo Os AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56305620
Jordmorsvingen 4 Jordmorsvingen 4 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 989080849
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Os Revisjon ANS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
309,25%
Egenkapital  
  
33,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.256.000 0 6.325.000 23.987.000 6.956.000
Resultat: 2.557.000 -1.222.000 -1.042.000 5.053.000 -294.000
Egenkapital: 9.044.000 6.758.000 7.980.000 9.012.000 5.072.000
Regnskap for Bygg & Bo Os AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.256.000 0 6.325.000 23.987.000 6.956.000
Driftskostnader -9.652.000 -1.230.000 -6.482.000 -18.822.000 -6.907.000
Driftsresultat 2.603.000 -1.230.000 -158.000 5.166.000 49.000
Finansinntekter 3.000 9.000 4.000 113.000 22.000
Finanskostnader -49.000 -1.000 -888.000 -226.000 -364.000
Finans -46.000 8.000 -884.000 -113.000 -342.000
Resultat før skatt 2.557.000 -1.222.000 -1.042.000 5.053.000 -294.000
Skattekostnad -271.000 0 10.000 -1.113.000 0
Årsresultat 2.285.000 -1.222.000 -1.032.000 3.940.000 -294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.242.000 2.071.000 2.081.000 1.799.000 2.051.000
Sum omløpsmidler 8.587.000 6.930.000 6.676.000 11.768.000 14.572.000
Sum eiendeler 9.829.000 9.001.000 8.757.000 13.567.000 16.623.000
Sum opptjent egenkapital 8.944.000 6.658.000 7.880.000 8.912.000 4.972.000
Sum egenkapital 9.044.000 6.758.000 7.980.000 9.012.000 5.072.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.794.000 0 10.000 8.054.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 449.000 777.000 4.546.000 3.498.000
Sum gjeld og egenkapital 9.829.000 9.001.000 8.757.000 13.568.000 16.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.225.000 0 6.325.000 23.748.000 6.901.000
Andre inntekter 31.000 0 0 239.000 55.000
Driftsinntekter 12.256.000 0 6.325.000 23.987.000 6.956.000
Varekostnad -8.479.000 -99.000 -5.411.000 -17.857.000 -5.758.000
Lønninger -658.000 -691.000 -638.000 -638.000 -581.000
Avskrivning -5.000 -9.000 -12.000 -9.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -431.000 -421.000 -318.000 -491.000
Driftskostnader -9.652.000 -1.230.000 -6.482.000 -18.822.000 -6.907.000
Driftsresultat 2.603.000 -1.230.000 -158.000 5.166.000 49.000
Finansinntekter 3.000 9.000 4.000 113.000 22.000
Finanskostnader -49.000 -1.000 -888.000 -226.000 -364.000
Finans -46.000 8.000 -884.000 -113.000 -342.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.285.000 -1.222.000 -1.032.000 3.940.000 -294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 33.000 42.000 34.000 286.000
Sum varige driftsmidler 28.000 33.000 42.000 34.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.214.000 2.039.000 2.039.000 1.765.000 1.765.000
Sum anleggsmidler 1.242.000 2.071.000 2.081.000 1.799.000 2.051.000
Varebeholdning 5.389.000 2.525.000 3.817.000 9.793.000
Kundefordringer 0 0 112.000 58.000
Andre fordringer 250.000 0 12.000 1.141.000 3.341.000
Sum investeringer 4.010.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.077.000 1.540.000 4.139.000 6.698.000 1.382.000
Sum omløpsmidler 8.587.000 6.930.000 6.676.000 11.768.000 14.572.000
Sum eiendeler 9.829.000 9.001.000 8.757.000 13.567.000 16.623.000
Sum opptjent egenkapital 8.944.000 6.658.000 7.880.000 8.912.000 4.972.000
Sum egenkapital 9.044.000 6.758.000 7.980.000 9.012.000 5.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.794.000 0 10.000 8.054.000
Leverandørgjeld -12.000 6.000 -53.000 1.210.000
Betalbar skatt 267.000 0 0 1.103.000 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 103.000 507.000 330.000 483.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 460.000 358.000 264.000 3.166.000 1.805.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 449.000 777.000 4.546.000 3.498.000
Sum gjeld og egenkapital 9.829.000 9.001.000 8.757.000 13.568.000 16.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.806.000 6.481.000 5.899.000 7.222.000 11.074.000
Likviditetsgrad 1 11.0 15. 8.6 2.6 4.2
Likviditetsgrad 2 11.0 3.4 5.3 1.7 1.4
Soliditet 92.0 75.1 91.1 66.4 30.5
Resultatgrad 21.2 -2.5 21.5 0.7
Rentedekningsgrad 53.1 -0.2 22.9 0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 -13.6 -1.8 38.9 0.4
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per MobergStyreleder65
Gunn Odil Hirth MobergVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunn Odil Hirth Moberg50.0066
Per Moberg50.00 
Per Moberg50.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00