Hillesøy Mek Verksted As
Juridisk navn:  Hillesøy Mek Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77640169
Hillesøyvegen 227 Hillesøyvegen 227 Fax:
9110 Sommarøy 9110 Sommarøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 832548642
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10.02.1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,03%
Resultat  
  
-81,2%
Egenkapital  
  
0,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.826.000 4.777.000 5.546.000 7.916.000 5.531.000
Resultat: 22.000 117.000 132.000 248.000 103.000
Egenkapital: 2.222.000 2.204.000 2.113.000 2.060.000 1.923.000
Regnskap for Hillesøy Mek Verksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.826.000 4.777.000 5.546.000 7.916.000 5.531.000
Driftskostnader -4.805.000 -4.661.000 -5.416.000 -7.669.000 -5.425.000
Driftsresultat 22.000 116.000 131.000 248.000 105.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 1.000 2.000 1.000 -3.000
Resultat før skatt 22.000 117.000 132.000 248.000 103.000
Skattekostnad -5.000 -26.000 -29.000 -62.000 -29.000
Årsresultat 17.000 92.000 103.000 187.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 481.000 451.000 471.000 600.000 606.000
Sum omløpsmidler 2.312.000 2.169.000 2.094.000 2.194.000 1.986.000
Sum eiendeler 2.793.000 2.620.000 2.565.000 2.794.000 2.592.000
Sum opptjent egenkapital 1.222.000 1.204.000 1.113.000 1.060.000 923.000
Sum egenkapital 2.222.000 2.204.000 2.113.000 2.060.000 1.923.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 415.000 451.000 735.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.794.000 2.619.000 2.564.000 2.795.000 2.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.826.000 4.777.000 5.546.000 7.916.000 5.531.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.826.000 4.777.000 5.546.000 7.916.000 5.531.000
Varekostnad -2.796.000 -2.657.000 -3.463.000 -5.499.000 -3.177.000
Lønninger -1.556.000 -1.472.000 -1.462.000 -1.382.000 -1.461.000
Avskrivning -24.000 -50.000 -172.000 -180.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -499.000 -481.000 -471.000 -528.000 -498.000
Driftskostnader -4.805.000 -4.661.000 -5.416.000 -7.669.000 -5.425.000
Driftsresultat 22.000 116.000 131.000 248.000 105.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 1.000 2.000 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 17.000 92.000 103.000 187.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 108.000 118.000 104.000 104.000
Fast eiendom 214.000 225.000 259.000 320.000 295.000
Maskiner anlegg 114.000 118.000 94.000 171.000 163.000
Driftsløsøre 51.000 0 5.000 43.000
Sum varige driftsmidler 378.000 343.000 352.000 496.000 501.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 481.000 451.000 471.000 600.000 606.000
Varebeholdning 1.285.000 1.215.000 1.216.000 1.064.000 1.144.000
Kundefordringer 478.000 320.000 465.000 648.000 575.000
Andre fordringer 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 550.000 635.000 399.000 482.000 267.000
Sum omløpsmidler 2.312.000 2.169.000 2.094.000 2.194.000 1.986.000
Sum eiendeler 2.793.000 2.620.000 2.565.000 2.794.000 2.592.000
Sum opptjent egenkapital 1.222.000 1.204.000 1.113.000 1.060.000 923.000
Sum egenkapital 2.222.000 2.204.000 2.113.000 2.060.000 1.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 156.000 53.000 134.000 368.000 416.000
Betalbar skatt 15.000 44.000 62.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 118.000 64.000 215.000 72.000
Utbytte -50.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 269.000 230.000 160.000 39.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 415.000 451.000 735.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 2.794.000 2.619.000 2.564.000 2.795.000 2.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.740.000 1.754.000 1.643.000 1.459.000 1.318.000
Likviditetsgrad 1 4.0 5.2 4.6 3 3
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.9 1.5 1.3
Soliditet 79.5 84.2 82.4 73.7 74.2
Resultatgrad 0.5 2.4 2.4 3.1 1.9
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.8 4.5 5.2 8.9 4.1
Signatur
12.06.2020
STYREFORMANN/DAGLIG LEDER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ørjan Ottarsen NordheimStyreleder46
Heidi Mari FredriksenVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørjan Ottarsen Nordheim100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00