Improvator AS
Juridisk navn:  Improvator AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144900
v/Pål Sommerhein Aspeveien 3 Aspeveien 3 Fax: 33049693
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 831686812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 30.11.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,66%
Resultat  
  
10,17%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.851.000 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000
Resultat: 823.000 747.000 701.000 824.000 2.393.000
Egenkapital: 2.721.000 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000
Regnskap for Improvator AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.851.000 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000
Driftskostnader -2.046.000 -1.963.000 -1.838.000 -1.744.000 -1.734.000
Driftsresultat 805.000 709.000 705.000 705.000 1.282.000
Finansinntekter 48.000 45.000 19.000 187.000 1.119.000
Finanskostnader -30.000 -8.000 -24.000 -68.000 -8.000
Finans 18.000 37.000 -5.000 119.000 1.111.000
Resultat før skatt 823.000 747.000 701.000 824.000 2.393.000
Skattekostnad -183.000 -165.000 -162.000 -197.000 -324.000
Årsresultat 639.000 582.000 538.000 628.000 2.068.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 146.000 172.000 636.000 604.000
Sum omløpsmidler 3.573.000 3.492.000 3.410.000 4.523.000 5.029.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.638.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 2.621.000 2.640.000 2.641.000 4.183.000
Sum egenkapital 2.721.000 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 978.000 916.000 840.000 2.418.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.637.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.851.000 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.851.000 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.783.000 -1.697.000 -1.594.000 -1.491.000 -1.453.000
Avskrivning -20.000 -26.000 -18.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -240.000 -226.000 -248.000 -281.000
Driftskostnader -2.046.000 -1.963.000 -1.838.000 -1.744.000 -1.734.000
Driftsresultat 805.000 709.000 705.000 705.000 1.282.000
Finansinntekter 48.000 45.000 19.000 187.000 1.119.000
Finanskostnader -30.000 -8.000 -24.000 -68.000 -8.000
Finans 18.000 37.000 -5.000 119.000 1.111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -640.000 -600.000 -540.000 -2.000.000 -800.000
Årsresultat 639.000 582.000 538.000 628.000 2.068.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 28.000 54.000 32.000 0
Sum varige driftsmidler 8.000 28.000 54.000 32.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 118.000 604.000 604.000
Sum anleggsmidler 126.000 146.000 172.000 636.000 604.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 421.000 0 285.000
Andre fordringer 0 0 0 1.753.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.573.000 3.492.000 2.989.000 4.523.000 2.992.000
Sum omløpsmidler 3.573.000 3.492.000 3.410.000 4.523.000 5.029.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.638.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 2.621.000 2.640.000 2.641.000 4.183.000
Sum egenkapital 2.721.000 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 183.000 167.000 161.000 197.000 324.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 12.000 -5.000 84.000 90.000
Utbytte -640.000 -600.000 -540.000 -2.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 141.000 135.000 144.000 136.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 978.000 916.000 840.000 2.418.000 1.350.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.637.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.595.000 2.576.000 2.570.000 2.105.000 3.679.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 4.1 1.9 3.7
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 4.1 1.9 3.7
Soliditet 73.6 74.8 76.5 53.1 7
Resultatgrad 28.2 26.5 27.7 28.8 42.5
Rentedekningsgrad 26.8 88.6 29.4 10.4 160.3
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 23.1 20.7 20.2 17.3 42.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Michael SommerheinStyreleder54
Pål Martin SommerheinStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pål Martin Sommerhein50.0051
Geir Michael Sommerhein50.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00