Bangs Oppmåling As
Juridisk navn:  Bangs Oppmåling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61250230
Hamarvegen 11 Hamarvegen 11 Fax: 61257100
2613 Lillehammer 2613 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.bangs.no
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 831292652
Aksjekapital: 1.102.200 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 09.06.1957
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,81%
Resultat  
  
-86,82%
Egenkapital  
  
230%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.499.000 4.376.000 4.316.000 4.502.000 5.326.000
Resultat: 46.000 349.000 127.000 211.000 -621.000
Egenkapital: 66.000 20.000 -328.000 -455.000 -666.000
Regnskap for Bangs Oppmåling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.499.000 4.376.000 4.316.000 4.502.000 5.326.000
Driftskostnader -4.433.000 -4.008.000 -4.147.000 -4.251.000 -5.907.000
Driftsresultat 67.000 367.000 169.000 252.000 -581.000
Finansinntekter 4.000 0 16.000 20.000 21.000
Finanskostnader -24.000 -18.000 -59.000 -61.000 -62.000
Finans -20.000 -18.000 -43.000 -41.000 -41.000
Resultat før skatt 46.000 349.000 127.000 211.000 -621.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 349.000 127.000 211.000 -621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 152.000 256.000 320.000 416.000
Sum omløpsmidler 880.000 909.000 651.000 882.000 697.000
Sum eiendeler 1.132.000 1.061.000 907.000 1.202.000 1.113.000
Sum opptjent egenkapital -1.036.000 -1.082.000 -1.431.000 -1.557.000 -1.768.000
Sum egenkapital 66.000 20.000 -328.000 -455.000 -666.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 38.000 132.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 1.040.000 1.197.000 1.526.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 1.060.000 906.000 1.203.000 1.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.235.000 4.376.000 4.316.000 4.502.000 5.326.000
Andre inntekter 265.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.499.000 4.376.000 4.316.000 4.502.000 5.326.000
Varekostnad -151.000 -80.000 -132.000 0 -19.000
Lønninger -2.809.000 -2.441.000 -2.211.000 -2.577.000 -3.667.000
Avskrivning -59.000 -38.000 -65.000 -96.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.414.000 -1.449.000 -1.739.000 -1.578.000 -2.095.000
Driftskostnader -4.433.000 -4.008.000 -4.147.000 -4.251.000 -5.907.000
Driftsresultat 67.000 367.000 169.000 252.000 -581.000
Finansinntekter 4.000 0 16.000 20.000 21.000
Finanskostnader -24.000 -18.000 -59.000 -61.000 -62.000
Finans -20.000 -18.000 -43.000 -41.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 349.000 127.000 211.000 -621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 252.000 152.000 256.000 320.000 416.000
Sum varige driftsmidler 252.000 152.000 256.000 320.000 416.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 252.000 152.000 256.000 320.000 416.000
Varebeholdning 159.000 108.000 111.000 123.000 124.000
Kundefordringer 265.000 556.000 445.000 652.000 445.000
Andre fordringer 154.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 302.000 245.000 95.000 107.000 128.000
Sum omløpsmidler 880.000 909.000 651.000 882.000 697.000
Sum eiendeler 1.132.000 1.061.000 907.000 1.202.000 1.113.000
Sum opptjent egenkapital -1.036.000 -1.082.000 -1.431.000 -1.557.000 -1.768.000
Sum egenkapital 66.000 20.000 -328.000 -455.000 -666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 159.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 38.000 132.000 213.000
Leverandørgjeld 20.000 0 47.000 100.000 224.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 416.000 476.000 624.000 740.000 775.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 565.000 527.000 526.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 1.040.000 1.197.000 1.526.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 1.060.000 906.000 1.203.000 1.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -186.000 -131.000 -546.000 -644.000 -868.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.5 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.5 0.5 0.4
Soliditet 5.8 1.9 -36.2 -37.8 -59.9
Resultatgrad 1.5 8.4 3.9 5.6 -10.9
Rentedekningsgrad 2.8 20.4 2.9 4.1 -9.4
Gjeldsgrad 16.2 5 -3.8 -3.6 -2.7
Total kapitalrentabilitet 6.3 34.6 20.4 22.6 -50.4
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode RøsvikStyreleder60
Einar GladhaugStyremedlem39
Unnur Salome ArnadottirStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hekla Holding As20.00 
Thorleif Bang79.9966
Thorleif Bang79.99 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00