Aasen Bil AS
Juridisk navn:  Aasen Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959900
Parallellvegen 64 Parallellvegen 64 Fax: 63959911
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune: www.aasen-bil.no
Viken Eidsvoll
Org.nr: 957129188
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 09.04.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,05%
Resultat  
  
3790%
Egenkapital  
  
2,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 98.689.000 110.945.000 125.187.000 87.976.000 103.607.000
Resultat: 389.000 10.000 4.045.000 -354.000 3.511.000
Egenkapital: 13.343.000 13.040.000 13.032.000 12.958.000 13.267.000
Regnskap for Aasen Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 98.689.000 110.945.000 125.187.000 87.976.000 103.607.000
Driftskostnader -98.093.000 -110.718.000 -121.040.000 -88.096.000 -103.090.000
Driftsresultat 595.000 228.000 4.147.000 -119.000 517.000
Finansinntekter 14.000 11.000 10.000 10.000 3.250.000
Finanskostnader -221.000 -228.000 -113.000 -245.000 -256.000
Finans -207.000 -217.000 -103.000 -235.000 2.994.000
Resultat før skatt 389.000 10.000 4.045.000 -354.000 3.511.000
Skattekostnad -85.000 -3.000 -970.000 45.000 -109.000
Årsresultat 304.000 7.000 3.075.000 -309.000 3.403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.107.000 2.450.000 2.255.000 2.693.000 2.683.000
Sum omløpsmidler 36.764.000 30.728.000 28.887.000 23.543.000 27.909.000
Sum eiendeler 39.871.000 33.178.000 31.142.000 26.236.000 30.592.000
Sum opptjent egenkapital 13.093.000 12.790.000 12.782.000 12.708.000 13.017.000
Sum egenkapital 13.343.000 13.040.000 13.032.000 12.958.000 13.267.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Sum kortsiktig gjeld 26.130.000 19.740.000 17.712.000 12.881.000 16.927.000
Sum gjeld og egenkapital 39.871.000 33.178.000 31.142.000 26.237.000 30.592.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.575.000 110.074.000 124.077.000 87.045.000 102.213.000
Andre inntekter 1.114.000 872.000 1.110.000 931.000 1.394.000
Driftsinntekter 98.689.000 110.945.000 125.187.000 87.976.000 103.607.000
Varekostnad -75.243.000 -88.730.000 -99.034.000 -66.448.000 -80.337.000
Lønninger -13.582.000 -13.411.000 -12.794.000 -12.798.000 -13.656.000
Avskrivning -498.000 -428.000 -476.000 -501.000 -511.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.770.000 -8.149.000 -8.736.000 -8.349.000 -8.586.000
Driftskostnader -98.093.000 -110.718.000 -121.040.000 -88.096.000 -103.090.000
Driftsresultat 595.000 228.000 4.147.000 -119.000 517.000
Finansinntekter 14.000 11.000 10.000 10.000 3.250.000
Finanskostnader -221.000 -228.000 -113.000 -245.000 -256.000
Finans -207.000 -217.000 -103.000 -235.000 2.994.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.000.000 0 -3.500.000
Årsresultat 304.000 7.000 3.075.000 -309.000 3.403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 913.000 998.000 820.000 864.000 819.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.167.000 1.425.000 1.408.000 1.802.000 1.837.000
Sum varige driftsmidler 2.167.000 1.425.000 1.408.000 1.802.000 1.837.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 3.107.000 2.450.000 2.255.000 2.693.000 2.683.000
Varebeholdning 27.129.000 25.055.000 17.293.000 17.741.000 22.178.000
Kundefordringer 2.390.000 2.650.000 1.407.000 1.992.000 2.126.000
Andre fordringer 2.960.000 1.188.000 1.786.000 1.389.000 1.796.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.285.000 1.835.000 8.402.000 2.422.000 1.809.000
Sum omløpsmidler 36.764.000 30.728.000 28.887.000 23.543.000 27.909.000
Sum eiendeler 39.871.000 33.178.000 31.142.000 26.236.000 30.592.000
Sum opptjent egenkapital 13.093.000 12.790.000 12.782.000 12.708.000 13.017.000
Sum egenkapital 13.343.000 13.040.000 13.032.000 12.958.000 13.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 123.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Leverandørgjeld 20.297.000 12.037.000 10.430.000 8.901.000 13.185.000
Betalbar skatt 182.000 925.000 0 228.000
Skyldig offentlige avgifter 1.657.000 2.810.000 1.148.000 2.060.000 1.591.000
Utbytte 0 -3.000.000 0 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.176.000 4.712.000 2.208.000 1.920.000 1.800.000
Sum kortsiktig gjeld 26.130.000 19.740.000 17.712.000 12.881.000 16.927.000
Sum gjeld og egenkapital 39.871.000 33.178.000 31.142.000 26.237.000 30.592.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.634.000 10.988.000 11.175.000 10.662.000 10.982.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3
Soliditet 33.5 39.3 41.8 49.4 43.4
Resultatgrad 0.6 0.2 3.3 -0.1 0.5
Rentedekningsgrad 2.7 1 36.7 -0.5 2
Gjeldsgrad 2.0 1.5 1.4 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.5 0.7 13.3 -0.4 12.3
Signatur
04.07.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2017
Prokura hver for seg
Aasen Bjørn
Aasen Terje
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn AasenStyreleder55
Marit AasenStyremedlem58
Terje AasenStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aasen Bil Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00