Skogsredskaper AS
Juridisk navn:  Skogsredskaper AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22647400
Strømsveien 189 Strømsveien 189 Fax: 22648123
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune: www.skogsredskaper.no
Oslo Oslo
Org.nr: 830477012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 04.08.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Resultat Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,48%
Resultat  
  
100,4%
Egenkapital  
  
21,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.936.000 16.320.000 15.395.000 15.546.000 14.850.000
Resultat: 503.000 251.000 265.000 182.000 189.000
Egenkapital: 2.264.000 1.863.000 1.670.000 1.472.000 1.332.000
Regnskap for Skogsredskaper AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.936.000 16.320.000 15.395.000 15.546.000 14.850.000
Driftskostnader -14.433.000 -16.049.000 -15.129.000 -15.359.000 -14.657.000
Driftsresultat 504.000 269.000 266.000 187.000 193.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -2.000 -6.000 -6.000
Finans -18.000 -1.000 -5.000 -4.000
Resultat før skatt 503.000 251.000 265.000 182.000 189.000
Skattekostnad -102.000 -58.000 -67.000 -42.000 -46.000
Årsresultat 401.000 193.000 198.000 140.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 7.000 10.000 115.000 145.000
Sum omløpsmidler 4.225.000 3.648.000 4.502.000 4.231.000 3.245.000
Sum eiendeler 4.231.000 3.655.000 4.512.000 4.346.000 3.390.000
Sum opptjent egenkapital 2.164.000 1.763.000 1.570.000 1.372.000 1.232.000
Sum egenkapital 2.264.000 1.863.000 1.670.000 1.472.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.967.000 1.793.000 2.842.000 2.868.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 3.656.000 4.512.000 4.345.000 3.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.936.000 16.320.000 15.330.000 15.546.000 14.850.000
Andre inntekter 65.000 0 0
Driftsinntekter 14.936.000 16.320.000 15.395.000 15.546.000 14.850.000
Varekostnad -8.970.000 -10.497.000 -9.689.000 -10.053.000 -9.752.000
Lønninger -3.438.000 -3.351.000 -3.219.000 -3.117.000 -2.971.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -5.000 -31.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.023.000 -2.199.000 -2.216.000 -2.158.000 -1.896.000
Driftskostnader -14.433.000 -16.049.000 -15.129.000 -15.359.000 -14.657.000
Driftsresultat 504.000 269.000 266.000 187.000 193.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -2.000 -6.000 -6.000
Finans -18.000 -1.000 -5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 401.000 193.000 198.000 140.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 7.000 10.000 115.000 145.000
Sum varige driftsmidler 6.000 7.000 10.000 115.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 7.000 10.000 115.000 145.000
Varebeholdning 2.932.000 2.307.000 2.744.000 2.377.000 1.545.000
Kundefordringer 147.000 576.000 796.000 703.000 979.000
Andre fordringer 541.000 183.000 521.000 377.000 313.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 606.000 581.000 441.000 774.000 409.000
Sum omløpsmidler 4.225.000 3.648.000 4.502.000 4.231.000 3.245.000
Sum eiendeler 4.231.000 3.655.000 4.512.000 4.346.000 3.390.000
Sum opptjent egenkapital 2.164.000 1.763.000 1.570.000 1.372.000 1.232.000
Sum egenkapital 2.264.000 1.863.000 1.670.000 1.472.000 1.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 3.000
Leverandørgjeld 991.000 863.000 1.883.000 1.606.000 968.000
Betalbar skatt 102.000 58.000 72.000 40.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 337.000 415.000 198.000 339.000 416.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 455.000 689.000 883.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 1.967.000 1.793.000 2.842.000 2.868.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 3.656.000 4.512.000 4.345.000 3.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.258.000 1.855.000 1.660.000 1.363.000 1.189.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.0 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8
Soliditet 53.5 51.0 3 33.9 39.3
Resultatgrad 3.4 1.6 1.7 1.2 1.3
Rentedekningsgrad 504.0 14.2 1 31.2 32.2
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.7 2 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.9 7.4 5.9 4.3 5.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune KirkenærStyreleder60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Kirkenær100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00