Eiendom Hus AS
Juridisk navn:  Eiendom Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51484267
Tjålandsvegen 62 Tjålandsvegen 62 Fax:
4342 Undheim 4342 Undheim
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 988200948
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Etableringsdato: 22.04.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-13,33%
Egenkapital  
  
-0,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Egenkapital: 4.386.000 4.403.000 4.418.000 4.274.000 4.297.000
Regnskap for Eiendom Hus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 4.000 5.000 12.000
Årsresultat -17.000 -15.000 -23.000 -23.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 43.000 38.000
Sum omløpsmidler 6.290.000 6.204.000 6.415.000 6.206.000 6.206.000
Sum eiendeler 6.290.000 6.204.000 6.415.000 6.249.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 736.000 751.000 774.000 797.000
Sum egenkapital 4.386.000 4.403.000 4.418.000 4.274.000 4.297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.905.000 1.801.000 1.997.000 1.975.000 1.947.000
Sum gjeld og egenkapital 6.290.000 6.203.000 6.414.000 6.249.000 6.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -27.000 -28.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -15.000 -23.000 -23.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 43.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 43.000 38.000
Varebeholdning 6.289.000 6.199.000 6.199.000 6.199.000 6.199.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 213.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 5.000 2.000 7.000 6.000
Sum omløpsmidler 6.290.000 6.204.000 6.415.000 6.206.000 6.206.000
Sum eiendeler 6.290.000 6.204.000 6.415.000 6.249.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 736.000 751.000 774.000 797.000
Sum egenkapital 4.386.000 4.403.000 4.418.000 4.274.000 4.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 257.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.901.000 1.801.000 1.997.000 1.975.000 1.690.000
Sum kortsiktig gjeld 1.905.000 1.801.000 1.997.000 1.975.000 1.947.000
Sum gjeld og egenkapital 6.290.000 6.203.000 6.414.000 6.249.000 6.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.385.000 4.403.000 4.418.000 4.231.000 4.259.000
Likviditetsgrad 1 3 3 3.2 3 3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0 0
Soliditet 69.7 7 68.9 68.4 68.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.2 -0.4 -0.4 -0.9
Signatur
29.01.2020
SIGNATUR KVAR FOR SEG
HERSDAL MØYFRID
SIGNATUR KVAR FOR SEG
HERSDAL OLE
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Møyfrid HersdalStyreleder61
Ole HersdalVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Byggmester Hersdal As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00