Bil & Motorservice As, Bømlo
Juridisk navn:  Bil & Motorservice As, Bømlo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53420082
Hollundsdalen 6 Hollundsdalen 6 Fax: 53427841
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune: www.mekonomen.no
Vestland Bømlo
Org.nr: 988160091
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 07.04.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kontado As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,43%
Resultat  
  
206,15%
Egenkapital  
  
27,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.357.000 9.590.000 11.458.000 11.959.000 13.039.000
Resultat: 380.000 -358.000 176.000 348.000 781.000
Egenkapital: 1.844.000 1.446.000 1.804.000 1.600.000 1.340.000
Regnskap for Bil & Motorservice As, Bømlo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.357.000 9.590.000 11.458.000 11.959.000 13.039.000
Driftskostnader -10.715.000 -9.659.000 -10.996.000 -11.308.000 -11.934.000
Driftsresultat 642.000 -68.000 463.000 651.000 1.105.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -268.000 -291.000 -289.000 -304.000 -325.000
Finans -262.000 -289.000 -286.000 -302.000 -324.000
Resultat før skatt 380.000 -358.000 176.000 348.000 781.000
Skattekostnad -77.000 0 -67.000 -89.000 -199.000
Årsresultat 302.000 -358.000 110.000 260.000 583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.257.000 6.972.000 7.487.000 7.765.000 8.192.000
Sum omløpsmidler 4.163.000 1.715.000 2.384.000 2.274.000 2.475.000
Sum eiendeler 11.420.000 8.687.000 9.871.000 10.039.000 10.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.649.000 1.346.000 1.704.000 1.530.000 1.270.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.446.000 1.804.000 1.600.000 1.340.000
Sum langsiktig gjeld 6.766.000 6.141.000 6.726.000 7.056.000 7.670.000
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 1.099.000 1.340.000 1.383.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 11.419.000 8.686.000 9.870.000 10.039.000 10.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.339.000 9.535.000 11.453.000 11.916.000 13.002.000
Andre inntekter 18.000 55.000 5.000 43.000 37.000
Driftsinntekter 11.357.000 9.590.000 11.458.000 11.959.000 13.039.000
Varekostnad -5.360.000 -4.500.000 -5.266.000 -5.351.000 -5.707.000
Lønninger -3.441.000 -3.326.000 -3.752.000 -3.886.000 -4.176.000
Avskrivning -526.000 -515.000 -501.000 -485.000 -493.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.388.000 -1.318.000 -1.477.000 -1.586.000 -1.558.000
Driftskostnader -10.715.000 -9.659.000 -10.996.000 -11.308.000 -11.934.000
Driftsresultat 642.000 -68.000 463.000 651.000 1.105.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -268.000 -291.000 -289.000 -304.000 -325.000
Finans -262.000 -289.000 -286.000 -302.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 302.000 -358.000 110.000 260.000 583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.712.000 6.733.000 7.180.000 7.627.000 8.034.000
Maskiner anlegg 0 0 82.000 0
Driftsløsøre 545.000 240.000 307.000 56.000 158.000
Sum varige driftsmidler 7.257.000 6.972.000 7.487.000 7.765.000 8.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.257.000 6.972.000 7.487.000 7.765.000 8.192.000
Varebeholdning 756.000 694.000 725.000 721.000 779.000
Kundefordringer 1.657.000 740.000 823.000 1.134.000 855.000
Andre fordringer 36.000 76.000 31.000 62.000 345.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.714.000 205.000 804.000 357.000 496.000
Sum omløpsmidler 4.163.000 1.715.000 2.384.000 2.274.000 2.475.000
Sum eiendeler 11.420.000 8.687.000 9.871.000 10.039.000 10.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.649.000 1.346.000 1.704.000 1.530.000 1.270.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.446.000 1.804.000 1.600.000 1.340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.766.000 6.141.000 6.726.000 7.056.000 7.670.000
Leverandørgjeld 2.167.000 409.000 585.000 475.000 666.000
Betalbar skatt 77.000 0 67.000 134.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 224.000 335.000 324.000 400.000 443.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 355.000 364.000 373.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 1.099.000 1.340.000 1.383.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 11.419.000 8.686.000 9.870.000 10.039.000 10.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.354.000 616.000 1.044.000 891.000 817.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.8 1.6 1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.2 1.1 1
Soliditet 16.1 16.6 18.3 15.9 12.6
Resultatgrad 5.7 -0.7 4 5.4 8.5
Rentedekningsgrad 2.4 -0.2 1.6 2.1 3.4
Gjeldsgrad 5.2 5 4.5 5.3 7
Total kapitalrentabilitet 5.7 -0.8 4.7 6.5 10.4
Signatur
23.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tommy FrimannslundStyreleder56
Åsmund SelleStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Åsmund Selle50.0045
Tommy Frimannslund50.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00