Ramatec As
Juridisk navn:  Ramatec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69893507
Ramstadløkka 1 Ramstadløkka 1 Fax: 69893660
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 829224852
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 18.07.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rin Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,99%
Resultat  
  
6,51%
Egenkapital  
  
5,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 443.000 426.000 415.000 404.000 339.000
Resultat: 278.000 261.000 255.000 249.000 184.000
Egenkapital: 2.782.000 2.641.000 2.908.000 2.703.000 3.610.000
Regnskap for Ramatec As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 443.000 426.000 415.000 404.000 339.000
Driftskostnader -169.000 -167.000 -163.000 -158.000 -158.000
Driftsresultat 274.000 259.000 252.000 246.000 181.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 278.000 261.000 255.000 249.000 184.000
Skattekostnad -61.000 -58.000 -50.000 -50.000 -35.000
Årsresultat 216.000 204.000 205.000 199.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.538.000 2.651.000 2.765.000 2.878.000 2.990.000
Sum omløpsmidler 559.000 718.000 448.000 1.252.000 977.000
Sum eiendeler 3.097.000 3.369.000 3.213.000 4.130.000 3.967.000
Sum opptjent egenkapital 2.532.000 2.391.000 2.658.000 2.453.000 3.360.000
Sum egenkapital 2.782.000 2.641.000 2.908.000 2.703.000 3.610.000
Sum langsiktig gjeld 142.000 162.000 184.000 218.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 567.000 121.000 1.209.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 3.097.000 3.370.000 3.213.000 4.130.000 3.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 7.000 6.000 8.000 3.000
Andre inntekter 437.000 418.000 409.000 397.000 336.000
Driftsinntekter 443.000 426.000 415.000 404.000 339.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -113.000 -113.000 -113.000 -112.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -54.000 -50.000 -46.000 -46.000
Driftskostnader -169.000 -167.000 -163.000 -158.000 -158.000
Driftsresultat 274.000 259.000 252.000 246.000 181.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 -1.106.000 0
Utbytte -75.000 -471.000 0 0 0
Årsresultat 216.000 204.000 205.000 199.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.538.000 2.651.000 2.765.000 2.878.000 2.990.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.538.000 2.651.000 2.765.000 2.878.000 2.990.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.538.000 2.651.000 2.765.000 2.878.000 2.990.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 9.000 8.000 0 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 476.000 238.000 212.000 56.000 108.000
Sum omløpsmidler 559.000 718.000 448.000 1.252.000 977.000
Sum eiendeler 3.097.000 3.369.000 3.213.000 4.130.000 3.967.000
Sum opptjent egenkapital 2.532.000 2.391.000 2.658.000 2.453.000 3.360.000
Sum egenkapital 2.782.000 2.641.000 2.908.000 2.703.000 3.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 142.000 162.000 184.000 218.000 257.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.196.000 0
Sum langsiktig gjeld 142.000 162.000 184.000 218.000 257.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 5.000 0 5.000
Betalbar skatt 81.000 80.000 84.000 0 83.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 14.000 32.000 14.000 12.000
Utbytte -75.000 -471.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 567.000 121.000 1.209.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 3.097.000 3.370.000 3.213.000 4.130.000 3.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 151.000 327.000 43.000 878.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.3 3.7 1 9.9
Likviditetsgrad 2 3.2 1.3 3.7 1 9.9
Soliditet 89.8 78.4 90.5 65.4 9
Resultatgrad 61.9 60.8 60.7 60.9 53.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 7.8 7.9 6 4.6
Signatur
12.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten GarsegStyreleder55
Geir SkaugStyremedlem52
Heidi KjeveStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hamatec As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00