Fisk Tekno AS
Juridisk navn:  Fisk Tekno AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56332080
C/O Trond E. Ekerhovd Sanddalsringen 82 Ekerhovd Fax:
5225 Nesttun 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 956364469
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,11%
Resultat  
  
270%
Egenkapital  
  
14,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.887.000 1.848.000 2.055.000 2.231.000 1.270.000
Resultat: 119.000 -70.000 360.000 187.000 -42.000
Egenkapital: 921.000 807.000 878.000 560.000 373.000
Regnskap for Fisk Tekno AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.887.000 1.848.000 2.055.000 2.231.000 1.270.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.903.000 -1.696.000 -2.044.000 -1.312.000
Driftsresultat 119.000 -55.000 359.000 187.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 -15.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 119.000 -70.000 360.000 187.000 -42.000
Skattekostnad -5.000 0 -42.000 0 0
Årsresultat 114.000 -70.000 318.000 187.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 67.000 102.000 106.000 88.000
Sum omløpsmidler 1.145.000 1.045.000 1.120.000 706.000 602.000
Sum eiendeler 1.167.000 1.112.000 1.222.000 812.000 690.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 607.000 678.000 360.000 173.000
Sum egenkapital 921.000 807.000 878.000 560.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 305.000 345.000 252.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.167.000 1.112.000 1.223.000 812.000 690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.887.000 1.848.000 2.055.000 2.231.000 1.252.000
Andre inntekter 0 0 0 18.000
Driftsinntekter 1.887.000 1.848.000 2.055.000 2.231.000 1.270.000
Varekostnad -773.000 -909.000 -817.000 -1.095.000 -295.000
Lønninger -687.000 -696.000 -595.000 -689.000 -689.000
Avskrivning -38.000 -42.000 -40.000 -30.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -256.000 -244.000 -230.000 -286.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.903.000 -1.696.000 -2.044.000 -1.312.000
Driftsresultat 119.000 -55.000 359.000 187.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 -1.000
Finans 1.000 -15.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -70.000 318.000 187.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 60.000 102.000 106.000 88.000
Sum varige driftsmidler 22.000 60.000 102.000 106.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 67.000 102.000 106.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 216.000 521.000 407.000 409.000 119.000
Andre fordringer 44.000 9.000 36.000 15.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 885.000 516.000 677.000 283.000 475.000
Sum omløpsmidler 1.145.000 1.045.000 1.120.000 706.000 602.000
Sum eiendeler 1.167.000 1.112.000 1.222.000 812.000 690.000
Sum opptjent egenkapital 721.000 607.000 678.000 360.000 173.000
Sum egenkapital 921.000 807.000 878.000 560.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 182.000 72.000 16.000 0
Betalbar skatt 17.000 0 42.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 70.000 37.000 96.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 53.000 195.000 140.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 305.000 345.000 252.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.167.000 1.112.000 1.223.000 812.000 690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 899.000 740.000 775.000 454.000 285.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.4 3.2 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 4.7 3.4 3.2 2.8 1.9
Soliditet 78.9 72.6 71.8 6 54.1
Resultatgrad 6.3 17.5 8.4 -3.3
Rentedekningsgrad -3.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.3 -4.9 29.4 2 -6.1
Signatur
14.03.2017
STYRETS LEDER.
Prokurister
14.03.2017
Prokura i fellesskap
Ekerhovd Otto Trygve
Ekerhovd Bjørn Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Eirik EkerhovdStyreleder44
Bjørg EkerhovdVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Tore Ekerhovd14.0053
Trond Eirik Ekerhovd58.0044
Frode Petter Ekerhovd14.0050
Henrik Morten Ekerhovd14.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00