Unizon.no AS
Juridisk navn:  Unizon.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40023000
Løkeveien 250 Løkeveien 250 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune: www.unizon.no
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 987905522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 14.02.2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: knockout.no
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
71,96%
Resultat  
  
5860%
Egenkapital  
  
490,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 650.000 378.000 290.000 297.000 350.000
Resultat: 5.184.000 -90.000 81.000 31.000 77.000
Egenkapital: 5.284.000 895.000 985.000 904.000 874.000
Regnskap for Unizon.no AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 650.000 378.000 290.000 297.000 350.000
Driftskostnader -830.000 -468.000 -210.000 -267.000 -271.000
Driftsresultat -179.000 -90.000 81.000 31.000 80.000
Finansinntekter 5.365.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -3.000
Finans 5.363.000 0 -3.000
Resultat før skatt 5.184.000 -90.000 81.000 31.000 77.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 5.184.000 -90.000 81.000 31.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum omløpsmidler 4.930.000 455.000 479.000 400.000 379.000
Sum eiendeler 5.673.000 1.055.000 1.079.000 1.000.000 979.000
Sum opptjent egenkapital 5.184.000 795.000 885.000 804.000 774.000
Sum egenkapital 5.284.000 895.000 985.000 904.000 874.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 388.000 160.000 94.000 96.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 1.055.000 1.079.000 1.000.000 980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 650.000 378.000 290.000 297.000 343.000
Andre inntekter 0 7.000
Driftsinntekter 650.000 378.000 290.000 297.000 350.000
Varekostnad -350.000 -1.000 -3.000 -25.000
Lønninger -273.000 -342.000 -140.000 -169.000 -119.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -126.000 -69.000 -95.000 -127.000
Driftskostnader -830.000 -468.000 -210.000 -267.000 -271.000
Driftsresultat -179.000 -90.000 81.000 31.000 80.000
Finansinntekter 5.365.000 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -3.000
Finans 5.363.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.184.000 -90.000 81.000 31.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 232.000 0 0
Sum varige driftsmidler 232.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 511.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 743.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varebeholdning 1.338.000 163.000 163.000 163.000 116.000
Kundefordringer 488.000 86.000 17.000 18.000
Andre fordringer 382.000 40.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.721.000 189.000 111.000 23.000 230.000
Sum omløpsmidler 4.930.000 455.000 479.000 400.000 379.000
Sum eiendeler 5.673.000 1.055.000 1.079.000 1.000.000 979.000
Sum opptjent egenkapital 5.184.000 795.000 885.000 804.000 774.000
Sum egenkapital 5.284.000 895.000 985.000 904.000 874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 205.000 7.000 3.000 13.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 102.000 68.000 61.000 70.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 58.000 19.000 32.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 160.000 94.000 96.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 5.672.000 1.055.000 1.079.000 1.000.000 980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.542.000 295.000 385.000 304.000 273.000
Likviditetsgrad 1 12.7 2.8 5.1 4.2 3.6
Likviditetsgrad 2 9.3 1.8 3.4 2.5 2.5
Soliditet 93.2 84.8 91.3 90.4 89.2
Resultatgrad -27.5 -23.8 27.9 10.4 22.9
Rentedekningsgrad -89.5 26.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 91.4 -8.5 7.5 3.1 8.2
Signatur
08.09.2022
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind TherkelsenStyreleder56
Line TherkelsenVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00