Cafe Christian AS
Juridisk navn:  Cafe Christian AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32850125
Postboks 307 Liertoppen Kjøpesenter Bygg 3 Fax: 32850125
3421 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 987761717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 03.01.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orkas As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,48%
Resultat  
  
-224,15%
Egenkapital  
  
-85,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Resultat: -473.000 381.000 67.000 -78.000 30.000
Egenkapital: 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Regnskap for Cafe Christian AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Driftskostnader -3.335.000 -3.207.000 -2.635.000 -2.847.000 -2.877.000
Driftsresultat -473.000 392.000 72.000 -72.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt -473.000 381.000 67.000 -78.000 30.000
Skattekostnad 116.000 -33.000 -24.000 -54.000 -10.000
Årsresultat -357.000 348.000 49.000 -132.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 80.000 32.000 33.000 53.000
Sum omløpsmidler 201.000 813.000 338.000 294.000 352.000
Sum eiendeler 374.000 893.000 370.000 327.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 315.000 -32.000 -81.000 10.000
Sum egenkapital 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 315.000 477.000 291.000 308.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 892.000 371.000 327.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.702.000 3.590.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Andre inntekter 161.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.862.000 3.599.000 2.707.000 2.774.000 2.913.000
Varekostnad -777.000 -1.030.000 -799.000 -862.000 -897.000
Lønninger -1.388.000 -1.062.000 -817.000 -921.000 -843.000
Avskrivning -19.000 -9.000 -5.000 -7.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.151.000 -1.106.000 -1.014.000 -1.057.000 -1.084.000
Driftskostnader -3.335.000 -3.207.000 -2.635.000 -2.847.000 -2.877.000
Driftsresultat -473.000 392.000 72.000 -72.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -10.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -357.000 348.000 49.000 -132.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 0 0 6.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 69.000 21.000 27.000 -13.000
Sum varige driftsmidler 50.000 69.000 21.000 27.000 -13.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 11.000 11.000 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 80.000 32.000 33.000 53.000
Varebeholdning 19.000 19.000 18.000 14.000 12.000
Kundefordringer 0 2.000 0 0
Andre fordringer 23.000 5.000 0 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 789.000 318.000 269.000 340.000
Sum omløpsmidler 201.000 813.000 338.000 294.000 352.000
Sum eiendeler 374.000 893.000 370.000 327.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 315.000 -32.000 -81.000 10.000
Sum egenkapital 59.000 415.000 68.000 19.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0
Leverandørgjeld 86.000 78.000 45.000 58.000 33.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 203.000 121.000 115.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 152.000 125.000 135.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 477.000 291.000 308.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000 892.000 371.000 327.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -114.000 336.000 47.000 -14.000 57.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.7 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.7 1.1 0.9 1.2
Soliditet 15.8 46.5 18.3 5.8 27.2
Resultatgrad -16.5 10.9 2.7 -2.6 1.2
Rentedekningsgrad 39.2 14.4 5.1
Gjeldsgrad 5.3 1.1 4.5 16.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -126.5 43.9 19.4 8.9
Signatur
10.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Yuan Cheng XuStyreleder56
Shen Heng XuVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Yuan Cheng Xu50.0056
Shen Heng Xu50.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00