Opera Software International AS
Juridisk navn:  Opera Software International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4214 Nydalen Vitaminveien 4 Fax: 23692401
0401 Oslo 483 Oslo
Fylke: Kommune: www.opera.com
Oslo Oslo
Org.nr: 887726752
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 05.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17,83%
Resultat  
  
-170,74%
Egenkapital  
  
-1,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.228.000 17.167.000 15.811.000 14.808.000 14.225.000
Resultat: -1.342.000 1.897.000 924.000 1.791.000 25.539.000
Egenkapital: 18.136.000 18.447.000 11.062.000 10.640.000 7.595.000
Regnskap for Opera Software International AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.228.000 17.167.000 15.811.000 14.808.000 14.225.000
Driftskostnader -21.699.000 -16.518.000 -15.264.000 -14.657.000 -14.161.000
Driftsresultat -1.471.000 649.000 547.000 151.000 64.000
Finansinntekter 558.000 2.387.000 1.351.000 2.545.000 30.754.000
Finanskostnader -429.000 -1.139.000 -974.000 -905.000 -5.278.000
Finans 129.000 1.248.000 377.000 1.640.000 25.476.000
Resultat før skatt -1.342.000 1.897.000 924.000 1.791.000 25.539.000
Skattekostnad -576.000 -940.000 15.000 0 -3.033.000
Årsresultat -1.918.000 957.000 939.000 1.991.000 22.506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.010.000 7.299.000 9.474.000 5.352.000 5.196.000
Sum omløpsmidler 9.964.000 15.756.000 7.700.000 13.553.000 4.396.000
Sum eiendeler 21.974.000 23.055.000 17.174.000 18.905.000 9.592.000
Sum opptjent egenkapital -142.183.000 -138.902.000 -138.625.000 -137.643.000 -139.961.000
Sum egenkapital 18.136.000 18.447.000 11.062.000 10.640.000 7.595.000
Sum langsiktig gjeld 598.000 1.853.000 3.102.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.240.000 2.755.000 3.010.000 8.265.000 1.997.000
Sum gjeld og egenkapital 21.974.000 23.055.000 17.174.000 18.905.000 9.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.057.000 17.030.000 15.796.000 14.213.000 14.225.000
Andre inntekter 171.000 137.000 15.000 595.000 0
Driftsinntekter 20.228.000 17.167.000 15.811.000 14.808.000 14.225.000
Varekostnad -234.000 -306.000 0 0 0
Lønninger -18.790.000 -13.635.000 -12.516.000 -11.565.000 -11.418.000
Avskrivning -1.456.000 -1.448.000 -1.509.000 -417.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.219.000 -1.129.000 -1.239.000 -2.675.000 -2.334.000
Driftskostnader -21.699.000 -16.518.000 -15.264.000 -14.657.000 -14.161.000
Driftsresultat -1.471.000 649.000 547.000 151.000 64.000
Finansinntekter 558.000 2.387.000 1.351.000 2.545.000 30.754.000
Finanskostnader -429.000 -1.139.000 -974.000 -905.000 -5.278.000
Finans 129.000 1.248.000 377.000 1.640.000 25.476.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.918.000 957.000 939.000 1.991.000 22.506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 916.000 1.193.000 1.974.000 1.652.000 1.046.000
Fast eiendom 2.042.000 3.353.000 0 0 0
Maskiner anlegg 79.000 157.000 0 0 0
Driftsløsøre 4.906.000 1.182.000 1.566.000
Sum varige driftsmidler 2.121.000 3.510.000 4.906.000 1.182.000 1.566.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.973.000 2.596.000 2.594.000 2.518.000 2.585.000
Sum anleggsmidler 12.010.000 7.299.000 9.474.000 5.352.000 5.196.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.037.000 8.082.000 982.000 2.232.000 0
Andre fordringer 60.000 7.388.000 4.525.000 7.384.000 681.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 867.000 286.000 2.193.000 3.937.000 3.715.000
Sum omløpsmidler 9.964.000 15.756.000 7.700.000 13.553.000 4.396.000
Sum eiendeler 21.974.000 23.055.000 17.174.000 18.905.000 9.592.000
Sum opptjent egenkapital -142.183.000 -138.902.000 -138.625.000 -137.643.000 -139.961.000
Sum egenkapital 18.136.000 18.447.000 11.062.000 10.640.000 7.595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 598.000 1.853.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.233.000 1.060.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 598.000 1.853.000 3.102.000 0 0
Leverandørgjeld 111.000 -31.000 453.000 203.000 122.000
Betalbar skatt 24.000 27.000 488.000 104.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 0 133.000 436.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.105.000 1.526.000 1.009.000 7.825.000 1.340.000
Sum kortsiktig gjeld 3.240.000 2.755.000 3.010.000 8.265.000 1.997.000
Sum gjeld og egenkapital 21.974.000 23.055.000 17.174.000 18.905.000 9.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.724.000 13.001.000 4.690.000 5.288.000 2.399.000
Likviditetsgrad 1 3.1 5.7 2.6 1.6 2.2
Likviditetsgrad 2 3.1 5.7 2.6 1.6 2.2
Soliditet 82.5 80.0 64.4 56.3 79.2
Resultatgrad -7.3 3.8 3.5 1 0.4
Rentedekningsgrad -3.4 0.6 0.6 0.2 0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.6 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.2 13.2 11.1 14.3 321.3
Signatur
15.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode Fleten JacobsenStyreleder40
Chiletso Maggie SkeimeStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Opera Norway As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00