Nye Tveit Gard AS
Juridisk navn:  Nye Tveit Gard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52778938
Tveit Tveit Fax:
5560 Nedstrand 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 987767626
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 17.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39,72%
Resultat  
  
-72,04%
Egenkapital  
  
-21,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.211.000 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000
Resultat: -320.000 -186.000 1.356.000 -523.000 -207.000
Egenkapital: -4.771.000 -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000
Regnskap for Nye Tveit Gard AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.211.000 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000
Driftskostnader -2.946.000 -4.732.000 -5.231.000 -3.404.000 -3.819.000
Driftsresultat 264.000 595.000 2.054.000 -5.000 640.000
Finansinntekter 3.000 18.000 0 80.000 52.000
Finanskostnader -587.000 -800.000 -698.000 -597.000 -899.000
Finans -584.000 -782.000 -698.000 -517.000 -847.000
Resultat før skatt -320.000 -186.000 1.356.000 -523.000 -207.000
Skattekostnad -536.000 5.000 -389.000 32.000 -37.000
Årsresultat -857.000 -181.000 966.000 -491.000 -243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.879.000 8.424.000 9.076.000 9.894.000 10.124.000
Sum omløpsmidler 4.125.000 3.230.000 2.424.000 1.642.000 1.789.000
Sum eiendeler 11.004.000 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000
Sum opptjent egenkapital -6.971.000 -6.114.000 -5.933.000 -6.900.000 -6.409.000
Sum egenkapital -4.771.000 -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000
Sum langsiktig gjeld 8.126.000 8.209.000 8.279.000 9.547.000 9.632.000
Sum kortsiktig gjeld 7.649.000 7.359.000 6.954.000 6.689.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 11.004.000 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.589.000 4.881.000 5.391.000 2.263.000 2.957.000
Andre inntekter 622.000 446.000 1.893.000 1.136.000 1.503.000
Driftsinntekter 3.211.000 5.327.000 7.284.000 3.399.000 4.459.000
Varekostnad -887.000 -1.642.000 -2.240.000 -1.290.000 -1.151.000
Lønninger -493.000 -954.000 -941.000 -617.000 -683.000
Avskrivning -301.000 -326.000 -323.000 -320.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.265.000 -1.810.000 -1.727.000 -1.177.000 -1.669.000
Driftskostnader -2.946.000 -4.732.000 -5.231.000 -3.404.000 -3.819.000
Driftsresultat 264.000 595.000 2.054.000 -5.000 640.000
Finansinntekter 3.000 18.000 0 80.000 52.000
Finanskostnader -587.000 -800.000 -698.000 -597.000 -899.000
Finans -584.000 -782.000 -698.000 -517.000 -847.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -857.000 -181.000 966.000 -491.000 -243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.416.000 1.952.000 1.947.000 2.336.000 2.304.000
Fast eiendom 4.516.000 4.730.000 4.915.000 5.675.000 5.911.000
Maskiner anlegg 342.000 428.000 519.000 545.000 607.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.857.000 5.158.000 5.434.000 6.220.000 6.518.000
Sum finansielle anleggsmidler 606.000 1.313.000 1.695.000 1.338.000 1.301.000
Sum anleggsmidler 6.879.000 8.424.000 9.076.000 9.894.000 10.124.000
Varebeholdning 2.091.000 1.717.000 1.222.000 1.067.000 939.000
Kundefordringer 886.000 376.000 1.121.000 448.000 246.000
Andre fordringer 1.138.000 1.137.000 79.000 126.000 571.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 0 2.000 0 33.000
Sum omløpsmidler 4.125.000 3.230.000 2.424.000 1.642.000 1.789.000
Sum eiendeler 11.004.000 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000
Sum opptjent egenkapital -6.971.000 -6.114.000 -5.933.000 -6.900.000 -6.409.000
Sum egenkapital -4.771.000 -3.914.000 -3.733.000 -4.700.000 -4.209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 845.000 855.000 539.000 602.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 8.126.000 8.209.000 8.279.000 9.547.000 9.632.000
Leverandørgjeld 6.656.000 6.437.000 6.136.000 6.033.000 5.701.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 138.000 52.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 2.000 140.000 2.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 7.649.000 7.359.000 6.954.000 6.689.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 11.004.000 11.654.000 11.500.000 11.536.000 11.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.524.000 -4.129.000 -4.530.000 -5.047.000 -4.701.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Soliditet -43.4 -33.6 -32.5 -40.7 -35.3
Resultatgrad 8.2 11.2 28.2 -0.1 14.4
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 2.9 0.7
Gjeldsgrad -3.3 -4.1 -3.5 -3.8
Total kapitalrentabilitet 2.4 5.3 17.9 0.7 5.8
Signatur
26.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil SørvikStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjetil Sørvik100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00