Truck Og Maskin AS
Juridisk navn:  Truck Og Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75113250
Postboks 436 Ørbradden 1 Fax: 75113255
8651 Mosjøen 8663 Mosjøen
Fylke: Kommune: www.truckogmaskin.no
Nordland Vefsn
Org.nr: 987699507
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 01.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Granefjell Revisjon As
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,94%
Resultat  
  
78,68%
Egenkapital  
  
41,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.429.000 49.525.000 44.171.000 51.052.000 48.477.000
Resultat: 10.501.000 5.877.000 7.209.000 6.920.000 6.092.000
Egenkapital: 28.333.000 19.963.000 15.379.000 14.758.000 19.450.000
Regnskap for Truck Og Maskin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.429.000 49.525.000 44.171.000 51.052.000 48.477.000
Driftskostnader -46.028.000 -43.567.000 -37.112.000 -44.264.000 -42.473.000
Driftsresultat 10.402.000 5.958.000 7.058.000 6.788.000 6.004.000
Finansinntekter 162.000 156.000 224.000 203.000 121.000
Finanskostnader -62.000 -238.000 -73.000 -72.000 -34.000
Finans 100.000 -82.000 151.000 131.000 87.000
Resultat før skatt 10.501.000 5.877.000 7.209.000 6.920.000 6.092.000
Skattekostnad -2.310.000 -1.293.000 -1.588.000 -1.612.000 -1.486.000
Årsresultat 8.191.000 4.583.000 5.621.000 5.308.000 4.606.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 218.000 5.308.000 593.000 609.000
Sum omløpsmidler 39.547.000 28.491.000 22.589.000 35.256.000 29.455.000
Sum eiendeler 39.687.000 28.709.000 27.897.000 35.849.000 30.064.000
Sum opptjent egenkapital 28.083.000 19.713.000 15.129.000 14.508.000 19.200.000
Sum egenkapital 28.333.000 19.963.000 15.379.000 14.758.000 19.450.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.354.000 8.746.000 12.517.000 21.091.000 10.613.000
Sum gjeld og egenkapital 39.687.000 28.709.000 27.896.000 35.849.000 30.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.560.000 48.849.000 43.791.000 51.009.000 48.396.000
Andre inntekter 2.869.000 676.000 379.000 42.000 81.000
Driftsinntekter 56.429.000 49.525.000 44.171.000 51.052.000 48.477.000
Varekostnad -22.658.000 -23.147.000 -18.325.000 -23.338.000 -21.920.000
Lønninger -17.704.000 -17.626.000 -16.900.000 -17.241.000 -17.114.000
Avskrivning -32.000 -50.000 -55.000 -55.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.634.000 -2.744.000 -1.832.000 -3.630.000 -3.373.000
Driftskostnader -46.028.000 -43.567.000 -37.112.000 -44.264.000 -42.473.000
Driftsresultat 10.402.000 5.958.000 7.058.000 6.788.000 6.004.000
Finansinntekter 162.000 156.000 224.000 203.000 121.000
Finanskostnader -62.000 -238.000 -73.000 -72.000 -34.000
Finans 100.000 -82.000 151.000 131.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -10.000.000 0
Årsresultat 8.191.000 4.583.000 5.621.000 5.308.000 4.606.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 166.000 206.000 436.000 451.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 52.000 102.000 157.000 158.000
Sum varige driftsmidler 21.000 52.000 102.000 157.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 218.000 5.308.000 593.000 609.000
Varebeholdning 4.748.000 4.618.000 4.609.000 9.457.000 7.604.000
Kundefordringer 17.274.000 14.147.000 13.683.000 13.013.000 11.336.000
Andre fordringer 31.000 51.000 172.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.939.000 9.218.000 2.936.000 2.379.000 10.419.000
Sum omløpsmidler 39.547.000 28.491.000 22.589.000 35.256.000 29.455.000
Sum eiendeler 39.687.000 28.709.000 27.897.000 35.849.000 30.064.000
Sum opptjent egenkapital 28.083.000 19.713.000 15.129.000 14.508.000 19.200.000
Sum egenkapital 28.333.000 19.963.000 15.379.000 14.758.000 19.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 249.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.201.000 2.803.000 2.066.000 5.007.000 3.949.000
Betalbar skatt 2.264.000 1.253.000 1.358.000 1.597.000 1.599.000
Skyldig offentlige avgifter 3.519.000 2.854.000 2.082.000 2.467.000 2.345.000
Utbytte -5.000.000 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.370.000 1.835.000 1.763.000 2.019.000 2.720.000
Sum kortsiktig gjeld 11.354.000 8.746.000 12.517.000 21.091.000 10.613.000
Sum gjeld og egenkapital 39.687.000 28.709.000 27.896.000 35.849.000 30.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.193.000 19.745.000 10.072.000 14.165.000 18.842.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.3 1.8 1.7 2.8
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 1.4 1.2 2.1
Soliditet 71.4 69.5 55.1 41.2 64.7
Resultatgrad 18.4 12.0 1 13.3 12.4
Rentedekningsgrad 167.8 25.0 96.7 94.3 176.6
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.8 1.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.6 21.3 26.1 19.5 20.4
Signatur
02.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy Paul SkogsholmStyreleder72
Terje Halvor BåtstrandStyremedlem68
Ove Johan ArstadStyremedlem81
Hallvard BåtstrandStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Truck Og Maskin Ørbradden As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00