Oddvar Andreassen AS
Juridisk navn:  Oddvar Andreassen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33186515
Tenvikveien 47 Tenvikveien 47 Fax:
3264 Larvik 3264 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 825993932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 31.12.1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Larvik Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91,89%
Resultat  
  
-106,54%
Egenkapital  
  
-16,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 212.000 2.615.000 413.000 406.000 483.000
Resultat: -111.000 1.697.000 -306.000 -116.000 -233.000
Egenkapital: 2.623.000 3.137.000 1.764.000 2.035.000 2.118.000
Regnskap for Oddvar Andreassen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 212.000 2.615.000 413.000 406.000 483.000
Driftskostnader -228.000 -968.000 -538.000 -399.000 -356.000
Driftsresultat -17.000 1.647.000 -124.000 7.000 127.000
Finansinntekter -43.000 113.000 373.000 72.000
Finanskostnader -52.000 -64.000 -182.000 -496.000 -432.000
Finans -95.000 49.000 -182.000 -123.000 -360.000
Resultat før skatt -111.000 1.697.000 -306.000 -116.000 -233.000
Skattekostnad -3.000 -324.000 35.000 33.000 -11.000
Årsresultat -114.000 1.373.000 -271.000 -83.000 -244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.935.000 1.935.000 3.439.000 3.444.000 3.272.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 2.506.000 3.216.000 3.190.000 1.381.000
Sum eiendeler 4.130.000 4.441.000 6.655.000 6.634.000 4.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.523.000 3.037.000 1.664.000 1.935.000 2.018.000
Sum egenkapital 2.623.000 3.137.000 1.764.000 2.035.000 2.118.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 324.000 4.800.000 4.495.000 1.399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 980.000 90.000 104.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 4.131.000 4.441.000 6.654.000 6.634.000 4.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 100.000
Andre inntekter 212.000 2.615.000 413.000 365.000 383.000
Driftsinntekter 212.000 2.615.000 413.000 406.000 483.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -4.000 -1.000 -131.000 -1.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -964.000 -532.000 -263.000 -350.000
Driftskostnader -228.000 -968.000 -538.000 -399.000 -356.000
Driftsresultat -17.000 1.647.000 -124.000 7.000 127.000
Finansinntekter -43.000 113.000 373.000 72.000
Finanskostnader -52.000 -64.000 -182.000 -496.000 -432.000
Finans -95.000 49.000 -182.000 -123.000 -360.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -90.000
Årsresultat -114.000 1.373.000 -271.000 -83.000 -244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.935.000 1.935.000 3.439.000 3.439.000 3.261.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 5.000 11.000
Sum varige driftsmidler 1.935.000 1.935.000 3.439.000 3.444.000 3.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.935.000 1.935.000 3.439.000 3.444.000 3.272.000
Varebeholdning 3.203.000 3.116.000 0
Kundefordringer 10.000 2.000
Andre fordringer 1.000 0 90.000
Sum investeringer 2.034.000 1.486.000 0 1.284.000
Kasse, bank 162.000 1.020.000 13.000 64.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 2.506.000 3.216.000 3.190.000 1.381.000
Sum eiendeler 4.130.000 4.441.000 6.655.000 6.634.000 4.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.523.000 3.037.000 1.664.000 1.935.000 2.018.000
Sum egenkapital 2.623.000 3.137.000 1.764.000 2.035.000 2.118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 298.000 324.000 35.000 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 964.000 0 1.003.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 324.000 4.800.000 4.495.000 1.399.000
Leverandørgjeld 68.000 48.000 0
Betalbar skatt 30.000 0 34.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 3.000 18.000 6.000
Utbytte 0 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 178.000 14.000 20.000 37.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 980.000 90.000 104.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 4.131.000 4.441.000 6.654.000 6.634.000 4.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 985.000 1.526.000 3.126.000 3.086.000 245.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.6 35.7 30. 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 2.6 0.1 0.7 1.2
Soliditet 63.5 70.6 26.5 30.7 45.5
Resultatgrad -8.0 63.0 -30.0 1.7 26.3
Rentedekningsgrad -0.3 25.7 -0.7 0 0.3
Gjeldsgrad 0.6 0.4 2.8 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet -1.5 39.6 -1.9 5.7 4.3
Signatur
14.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar AndreassenStyreleder75
Elisabeth Mæland AndreassenVaramedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00