Lund Bakeri Og Conditori AS
Juridisk navn:  Lund Bakeri Og Conditori AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72451138
Kringleveien 7 Kringleveien 7 Fax:
7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Heim 
Org.nr: 987636157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 16.12.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,92%
Resultat  
  
129,77%
Egenkapital  
  
660,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.302.000 10.876.000 11.137.000 11.219.000 11.179.000
Resultat: 181.000 -608.000 -184.000 149.000 -257.000
Egenkapital: 251.000 33.000 320.000 178.000 161.000
Regnskap for Lund Bakeri Og Conditori AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.302.000 10.876.000 11.137.000 11.219.000 11.179.000
Driftskostnader -11.048.000 -11.403.000 -11.286.000 -11.039.000 -11.402.000
Driftsresultat 255.000 -528.000 -148.000 180.000 -223.000
Finansinntekter 10.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -84.000 -90.000 -44.000 -39.000 -42.000
Finans -74.000 -81.000 -36.000 -32.000 -34.000
Resultat før skatt 181.000 -608.000 -184.000 149.000 -257.000
Skattekostnad 6.000 88.000 110.000 -33.000 63.000
Årsresultat 187.000 -520.000 -75.000 116.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 745.000 939.000 1.103.000 742.000 775.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 2.777.000 2.621.000 2.062.000 1.905.000
Sum eiendeler 3.646.000 3.716.000 3.724.000 2.804.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -128.000 159.000 16.000 0
Sum egenkapital 251.000 33.000 320.000 178.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 1.824.000 2.071.000 2.199.000 973.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.612.000 1.204.000 1.653.000 1.426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.646.000 3.716.000 3.723.000 2.803.000 2.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.272.000 10.864.000 11.135.000 11.216.000 11.176.000
Andre inntekter 30.000 12.000 2.000 2.000 2.000
Driftsinntekter 11.302.000 10.876.000 11.137.000 11.219.000 11.179.000
Varekostnad -3.354.000 -3.762.000 -3.787.000 -3.751.000 -3.990.000
Lønninger -5.435.000 -5.649.000 -5.437.000 -5.420.000 -5.435.000
Avskrivning -194.000 -200.000 -149.000 -135.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.065.000 -1.792.000 -1.913.000 -1.733.000 -1.821.000
Driftskostnader -11.048.000 -11.403.000 -11.286.000 -11.039.000 -11.402.000
Driftsresultat 255.000 -528.000 -148.000 180.000 -223.000
Finansinntekter 10.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -84.000 -90.000 -44.000 -39.000 -42.000
Finans -74.000 -81.000 -36.000 -32.000 -34.000
Konsernbidrag 31.000 233.000 218.000 0 187.000
Utbytte 0 -100.000 0
Årsresultat 187.000 -520.000 -75.000 116.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 460.000 576.000 651.000 215.000 165.000
Driftsløsøre 285.000 363.000 445.000 527.000 609.000
Sum varige driftsmidler 745.000 939.000 1.096.000 742.000 774.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 745.000 939.000 1.103.000 742.000 775.000
Varebeholdning 340.000 346.000 350.000 373.000 338.000
Kundefordringer 494.000 446.000 439.000 527.000 512.000
Andre fordringer 227.000 310.000 876.000 108.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.167.000 935.000 515.000 791.000 597.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 2.777.000 2.621.000 2.062.000 1.905.000
Sum eiendeler 3.646.000 3.716.000 3.724.000 2.804.000 2.680.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -128.000 159.000 16.000 0
Sum egenkapital 251.000 33.000 320.000 178.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 42.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.824.000 2.071.000 2.199.000 973.000 1.092.000
Leverandørgjeld 444.000 535.000 318.000 492.000 437.000
Betalbar skatt 0 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 467.000 485.000 283.000 464.000 437.000
Utbytte 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 659.000 591.000 603.000 568.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.612.000 1.204.000 1.653.000 1.426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.646.000 3.716.000 3.723.000 2.803.000 2.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.330.000 1.165.000 1.417.000 409.000 479.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.9 1 1.1
Soliditet 6.9 0.9 8.6 6.3 6
Resultatgrad 2.3 -4.9 -1.3 1.6
Rentedekningsgrad 3.0 -5.9 -3.4 4.6 -5.3
Gjeldsgrad 13.5 111.6 10.6 14.8 15.6
Total kapitalrentabilitet 7.3 -14.0 -3.8 6.7
Signatur
29.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2021
Prokura hver for seg
Lund Knut Harald
Prokura hver for seg
Lund Merkesnes Øyvind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John LianStyreleder66
Karl Øyvind LomundalStyremedlem57
Øyvind Merkesnes LundStyremedlem56
Knut Harald LundStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kringleveien Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00