Trucknor AS
Juridisk navn:  Trucknor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55392700
Kanalveien 11 Kanalveien 11 Fax: 55392739
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987554282
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 23.11.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,64%
Resultat  
  
27,64%
Egenkapital  
  
9,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.552.000 40.578.000 26.953.000 16.276.000 25.925.000
Resultat: 57.455.000 45.013.000 38.127.000 26.744.000 48.897.000
Egenkapital: 119.450.000 109.155.000 102.106.000 62.146.000 48.759.000
Regnskap for Trucknor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.552.000 40.578.000 26.953.000 16.276.000 25.925.000
Driftskostnader -30.317.000 -38.540.000 -32.515.000 -26.989.000 -25.144.000
Driftsresultat -1.766.000 2.037.000 -5.563.000 -10.713.000 781.000
Finansinntekter 60.438.000 44.423.000 46.516.000 40.052.000 50.974.000
Finanskostnader -1.217.000 -1.447.000 -2.827.000 -2.594.000 -2.856.000
Finans 59.221.000 42.976.000 43.689.000 37.458.000 48.118.000
Resultat før skatt 57.455.000 45.013.000 38.127.000 26.744.000 48.897.000
Skattekostnad -12.137.000 -6.263.000 1.833.000 -5.061.000 -10.737.000
Årsresultat 45.318.000 38.750.000 39.960.000 21.684.000 38.160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.411.000 144.319.000 144.263.000 140.941.000 142.780.000
Sum omløpsmidler 82.903.000 54.755.000 66.887.000 57.898.000 70.733.000
Sum eiendeler 224.314.000 199.074.000 211.150.000 198.839.000 213.513.000
Sum opptjent egenkapital 74.372.000 64.077.000 57.027.000 24.347.000 23.948.000
Sum egenkapital 119.450.000 109.155.000 102.106.000 62.146.000 48.759.000
Sum langsiktig gjeld 1.513.000 15.871.000 14.969.000 64.754.000 86.414.000
Sum kortsiktig gjeld 103.350.000 74.048.000 94.076.000 71.940.000 78.341.000
Sum gjeld og egenkapital 224.313.000 199.074.000 211.150.000 198.840.000 213.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.552.000 40.335.000 26.883.000 16.276.000 25.925.000
Andre inntekter 243.000 70.000 0 0
Driftsinntekter 28.552.000 40.578.000 26.953.000 16.276.000 25.925.000
Varekostnad -933.000 -3.156.000 -1.552.000 -999.000 -3.819.000
Lønninger -12.166.000 -12.498.000 -8.462.000 -6.396.000 -5.265.000
Avskrivning -621.000 -1.326.000 -897.000 -447.000 -635.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.597.000 -21.560.000 -21.604.000 -19.147.000 -15.425.000
Driftskostnader -30.317.000 -38.540.000 -32.515.000 -26.989.000 -25.144.000
Driftsresultat -1.766.000 2.037.000 -5.563.000 -10.713.000 781.000
Finansinntekter 60.438.000 44.423.000 46.516.000 40.052.000 50.974.000
Finanskostnader -1.217.000 -1.447.000 -2.827.000 -2.594.000 -2.856.000
Finans 59.221.000 42.976.000 43.689.000 37.458.000 48.118.000
Konsernbidrag -7.560.000 -6.797.000 0 -82.000 -23.199.000
Utbytte -27.462.000 -24.904.000 0 -9.000.000 0
Årsresultat 45.318.000 38.750.000 39.960.000 21.684.000 38.160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 130.000 206.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.211.000 5.119.000 5.063.000 1.611.000 1.808.000
Sum varige driftsmidler 2.211.000 5.119.000 5.063.000 1.611.000 1.808.000
Sum finansielle anleggsmidler 139.200.000 139.200.000 139.200.000 139.200.000 140.767.000
Sum anleggsmidler 141.411.000 144.319.000 144.263.000 140.941.000 142.780.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.021.000 7.299.000 4.928.000 2.819.000 14.586.000
Andre fordringer 75.334.000 46.753.000 61.446.000 54.518.000 55.826.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 549.000 703.000 513.000 561.000 321.000
Sum omløpsmidler 82.903.000 54.755.000 66.887.000 57.898.000 70.733.000
Sum eiendeler 224.314.000 199.074.000 211.150.000 198.839.000 213.513.000
Sum opptjent egenkapital 74.372.000 64.077.000 57.027.000 24.347.000 23.948.000
Sum egenkapital 119.450.000 109.155.000 102.106.000 62.146.000 48.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 146.000 201.000 90.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.337.000 30.395.000 66.827.000 40.951.000 36.487.000
Sum langsiktig gjeld 1.513.000 15.871.000 14.969.000 64.754.000 86.414.000
Leverandørgjeld 2.102.000 2.752.000 4.393.000 3.149.000 3.520.000
Betalbar skatt 9.749.000 4.235.000 0 1.308.000 2.936.000
Skyldig offentlige avgifter 955.000 1.872.000 848.000 851.000 518.000
Utbytte -27.462.000 -24.904.000 0 -9.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 40.207.000 34.794.000 22.007.000 25.681.000 34.879.000
Sum kortsiktig gjeld 103.350.000 74.048.000 94.076.000 71.940.000 78.341.000
Sum gjeld og egenkapital 224.313.000 199.074.000 211.150.000 198.840.000 213.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.447.000 -19.293.000 -27.189.000 -14.042.000 -7.608.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9
Soliditet 53.3 54.8 48.4 31.3 22.8
Resultatgrad -6.2 5.0 -20.6 -65.8 3
Rentedekningsgrad -1.5 1.4 -4.1 0.3
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.1 2.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 26.2 23.3 19.4 14.8 24.2
Signatur
17.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Gunnar Strømberg RasmussenStyreleder62
Eldar SætreStyremedlem66
Jan Jansønn GreveStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Strømberg Gruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00