As Hafford
Juridisk navn:  As Hafford
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67070000
Rauerskauveien 522 Rauerskauveien 522 Fax: 67070002
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 821799562
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 07.07.1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,73%
Resultat  
  
7,69%
Egenkapital  
  
-5,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 110.000 129.000 195.000 367.000 432.000
Resultat: -24.000 -26.000 -12.000 -11.000 60.000
Egenkapital: 408.000 432.000 458.000 470.000 481.000
Regnskap for As Hafford
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 110.000 129.000 195.000 367.000 432.000
Driftskostnader -136.000 -156.000 -210.000 -379.000 -374.000
Driftsresultat -27.000 -29.000 -15.000 -14.000 58.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Resultat før skatt -24.000 -26.000 -12.000 -11.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -26.000 -12.000 -11.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 440.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Sum eiendeler 440.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 331.000 357.000 370.000 381.000
Sum egenkapital 408.000 432.000 458.000 470.000 481.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 30.000 61.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 129.000 195.000 364.000 432.000
Andre inntekter 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 110.000 129.000 195.000 367.000 432.000
Varekostnad -18.000 -33.000 -41.000 -57.000 -69.000
Lønninger -6.000 -38.000 -163.000 -158.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -117.000 -131.000 -159.000 -147.000
Driftskostnader -136.000 -156.000 -210.000 -379.000 -374.000
Driftsresultat -27.000 -29.000 -15.000 -14.000 58.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -26.000 -12.000 -11.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 11.000 14.000 22.000 36.000 32.000
Kundefordringer 0 11.000 65.000 43.000
Andre fordringer 8.000 8.000 7.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 422.000 447.000 449.000 424.000 488.000
Sum omløpsmidler 440.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Sum eiendeler 440.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 331.000 357.000 370.000 381.000
Sum egenkapital 408.000 432.000 458.000 470.000 481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 3.000 37.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 31.000 28.000 24.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 30.000 61.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000 469.000 488.000 532.000 570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 432.000 458.000 471.000 482.000
Likviditetsgrad 1 13.3 12.7 16.3 8.7 6.5
Likviditetsgrad 2 13.0 12.3 15.5 8.1 6.1
Soliditet 92.5 92.1 93.9 88.5 84.5
Resultatgrad -24.5 -22.5 -7.7 -3.8 13.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.7 -5.8 -2.5 -2.1 10.7
Signatur
13.01.2020
SIGNATUR
HAFEL HROAR HOWARD SINDING
SIGNATUR
HAFEL SVERRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sverre HafelStyreleder75
Trond HafelVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Hafel45.8370
Sverre Hafel54.1675
Sverre Hafel54.16 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00