Lanse AS
Juridisk navn:  Lanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22801900
Postboks 406 Økern Sandstuveien 70C Fax: 22801901
0513 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.lanse.no
Oslo Oslo
Org.nr: 986909133
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 18.05.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Tore Dag Raasok
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,91%
Resultat  
  
-27,29%
Egenkapital  
  
13,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.991.000 65.801.000 63.228.000 48.468.000 55.461.000
Resultat: 4.772.000 6.563.000 4.734.000 4.025.000 6.502.000
Egenkapital: 22.652.000 19.935.000 14.821.000 13.195.000 12.155.000
Regnskap for Lanse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.991.000 65.801.000 63.228.000 48.468.000 55.461.000
Driftskostnader -51.236.000 -59.275.000 -58.500.000 -44.449.000 -48.966.000
Driftsresultat 4.755.000 6.526.000 4.729.000 4.019.000 6.494.000
Finansinntekter 20.000 38.000 7.000 6.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 17.000 37.000 6.000 5.000 8.000
Resultat før skatt 4.772.000 6.563.000 4.734.000 4.025.000 6.502.000
Skattekostnad -1.056.000 -1.448.000 -1.109.000 -984.000 -1.651.000
Årsresultat 3.717.000 5.115.000 3.625.000 3.041.000 4.852.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 128.000 156.000 144.000 172.000
Sum omløpsmidler 29.999.000 27.901.000 25.084.000 21.429.000 23.378.000
Sum eiendeler 30.162.000 28.029.000 25.240.000 21.573.000 23.550.000
Sum opptjent egenkapital 21.652.000 18.935.000 13.821.000 12.195.000 11.155.000
Sum egenkapital 22.652.000 19.935.000 14.821.000 13.195.000 12.155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.511.000 8.094.000 10.420.000 8.378.000 11.395.000
Sum gjeld og egenkapital 30.163.000 28.029.000 25.241.000 21.573.000 23.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.991.000 65.801.000 63.228.000 48.468.000 55.461.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 55.991.000 65.801.000 63.228.000 48.468.000 55.461.000
Varekostnad -40.633.000 -46.760.000 -47.066.000 -34.753.000 -39.505.000
Lønninger -5.935.000 -7.249.000 -5.974.000 -5.107.000 -5.109.000
Avskrivning -23.000 -27.000 -72.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.668.000 -5.243.000 -5.433.000 -4.517.000 -4.283.000
Driftskostnader -51.236.000 -59.275.000 -58.500.000 -44.449.000 -48.966.000
Driftsresultat 4.755.000 6.526.000 4.729.000 4.019.000 6.494.000
Finansinntekter 20.000 38.000 7.000 6.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 17.000 37.000 6.000 5.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Årsresultat 3.717.000 5.115.000 3.625.000 3.041.000 4.852.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 163.000 128.000 133.000 93.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 23.000 51.000 72.000
Sum varige driftsmidler 0 23.000 51.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 163.000 128.000 156.000 144.000 172.000
Varebeholdning 6.908.000 5.976.000 6.132.000 4.956.000 6.016.000
Kundefordringer 8.565.000 8.934.000 10.477.000 6.671.000 9.339.000
Andre fordringer 1.772.000 1.164.000 864.000 385.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.755.000 11.826.000 7.610.000 9.416.000 7.852.000
Sum omløpsmidler 29.999.000 27.901.000 25.084.000 21.429.000 23.378.000
Sum eiendeler 30.162.000 28.029.000 25.240.000 21.573.000 23.550.000
Sum opptjent egenkapital 21.652.000 18.935.000 13.821.000 12.195.000 11.155.000
Sum egenkapital 22.652.000 19.935.000 14.821.000 13.195.000 12.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.925.000 2.869.000 4.761.000 3.191.000 4.858.000
Betalbar skatt 1.091.000 1.443.000 1.149.000 978.000 1.641.000
Skyldig offentlige avgifter 1.696.000 1.894.000 1.559.000 1.336.000 1.252.000
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.798.000 1.887.000 2.951.000 2.873.000 3.644.000
Sum kortsiktig gjeld 7.511.000 8.094.000 10.420.000 8.378.000 11.395.000
Sum gjeld og egenkapital 30.163.000 28.029.000 25.241.000 21.573.000 23.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.488.000 19.807.000 14.664.000 13.051.000 11.983.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.4 2.4 2 2.1
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 1.8 2 1.5
Soliditet 75.1 71.1 58.7 61.2 51.6
Resultatgrad 8.5 9.9 7.5 8.3 11.7
Rentedekningsgrad 1.585.0 6 4 4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 23.4 18.8 18.7 27.6
Signatur
13.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen JørgensenStyreleder55
Thorbjørn VestbyStyremedlem61
Espen Robin ØienStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Freetime As23.33 
Jack Gunnar Jacobsen6.0078
Tor Gunnar Fjerdingby6.0074
John Terje Larsen12.0065
Thorvest As23.33 
Terje's Dødsbo Jørgensen6.0068
Avanso As23.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00