Konsernregnskap
Firma: Haugen AS Organisasjonsnr: 912475115
Postadresse: Postboks 463 Foretakstype: AS
8001 Bodø Etableringsdato: 28.01.1972
Besøksadresse: Storgata 19 Antall ansatte: 1
8006 Bodø Bankforbindelse: NORDLANDSBANKEN ASA
Telefon: 75549200 Revisor: Bdo AS
Telefaks: 75549201
Aksjekapital: 1 072 305
 
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 61.620.000 55.089.000 92.821.000 79.470.000
Andre inntekter 868.000 21.767.000 2.463.000 2.003.000
Driftsinntekter 62.488.000 76.855.000 95.284.000 81.473.000
Varekostnad -28.351.000 -27.541.000 -58.461.000 -43.178.000
Lønninger -18.280.000 -15.607.000 -21.825.000 -22.658.000
Lønn daglig leder 0 0
Avskrivning -1.791.000 -1.555.000 -1.497.000 -1.483.000
Nedskrivning -167.000 0 0
Andre driftskostnader -15.327.000 -14.834.000 -14.952.000 -13.967.000
Driftskostnader -63.749.000 -59.704.000 -96.735.000 -81.286.000
Driftsresultat -1.262.000 17.152.000 -1.452.000 187.000
Finansinntekter 2.179.000 833.000 686.000 1.041.000
Finanskostnader -694.000 -1.089.000 -1.967.000 -1.490.000
Finans 1.485.000 -256.000 -1.281.000 -449.000
Skattekostnad 226.000 912.000 718.000 149.000
Årsresultat 449.000 17.809.000 -2.014.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 223.000 16.897.000 -2.732.000 -261.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 25.807.000 28.756.000 34.548.000 35.133.000
Sum anleggsmidler 38.355.000 39.680.000 43.668.000 43.218.000
Varebeholdning 6.279.000 10.180.000 11.239.000 11.701.000
Kundefordringer 7.393.000 9.337.000 13.451.000 7.804.000
Andre fordringer 1.670.000 1.115.000 976.000 410.000
Kasse, bank 2.860.000 7.113.000 1.092.000 7.393.000
Sum omløpsmidler 18.252.000 22.655.000 26.757.000 27.307.000
Sum eiendeler 56.607.000 62.335.000 70.425.000 70.525.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 2.866.000 2.641.000 2.625.000 1.909.000
Driftsløsøre 4.697.000 3.142.000 1.812.000 1.231.000
Sum varige driftsmidler 30.504.000 31.898.000 36.360.000 36.364.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.985.000 5.140.000 4.683.000 4.945.000
Sum investeringer 50.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -2.961.000 643.000 -17.100.000 -15.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum egenkapital 19.049.000 28.314.000 10.571.000 12.585.000
Sum langsiktig gjeld 15.857.000 15.136.000 35.533.000 34.746.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.180.000 3.749.000 8.953.000
Leverandørgjeld 4.301.000 5.541.000 10.606.000 4.014.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.390.000 2.127.000 3.081.000 2.790.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.011.000 8.037.000 6.885.000 7.436.000
Sum kortsiktig gjeld 21.701.000 18.885.000 24.321.000 23.194.000
Sum gjeld og egenkapital 56.607.000 62.335.000 70.425.000 70.525.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -3.449.000 3.770.000 2.436.000 4.113.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.7
Soliditet 33.7 45.4 1 17.8
Resultatgrad -2.0 22.3 -1.5 0.2
Rentedekningsgrad -1.8 15.8 -0.7 0.1
Gjeldsgrad 2.0 1.2 5.7 4.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 28.9 -1.1 1.7
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00