Konsernregnskap
Firma: Dagligvare Gruppen Tromsø As Organisasjonsnr: 965614834
Postadresse: Kløvervegen 18 Foretakstype: AS
9016 Tromsø Etableringsdato: 11.11.1992
Besøksadresse: Kløvervegen 18 Antall ansatte: 4
9016 Tromsø Bankforbindelse:
Telefon: 77685237 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 77685530
Aksjekapital: 13 214 550
 
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 1.322.108.000 1.159.729.000 1.116.569.000 1.097.894.000
Andre inntekter 33.139.000 27.871.000 10.548.000 12.750.000
Driftsinntekter 1.355.247.000 1.187.600.000 1.127.117.000 1.110.644.000
Varekostnad -1.014.879.000 -901.311.000 -829.112.000 -821.831.000
Lønninger -129.589.000 -119.932.000 -120.041.000 -122.025.000
Lønn daglig leder 12.953.000 0 3.887.000
Avskrivning -14.513.000 -14.695.000 -13.590.000 -14.034.000
Nedskrivning 0 0 -5.000
Andre driftskostnader -121.857.000 -110.715.000 -115.248.000 -110.214.000
Driftskostnader -1.280.838.000 -1.146.653.000 -1.077.991.000 -1.068.109.000
Driftsresultat 74.408.000 40.948.000 49.125.000 42.534.000
Finansinntekter 1.373.000 24.922.000 2.291.000 2.526.000
Finanskostnader -699.000 -18.000 -754.000 -577.000
Finans 674.000 24.904.000 1.537.000 1.949.000
Skattekostnad -16.552.000 -9.395.000 -11.497.000 -10.770.000
Årsresultat 58.531.000 56.456.000 39.166.000 33.712.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 75.083.000 65.851.000 50.662.000 44.483.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.165.000 59.632.000 61.565.000 72.579.000
Varebeholdning 52.259.000 41.073.000 32.865.000 39.170.000
Kundefordringer 12.937.000 7.870.000 11.704.000 10.966.000
Andre fordringer 160.343.000 63.027.000 55.744.000 51.623.000
Kasse, bank 72.673.000 129.871.000 105.927.000 74.891.000
Sum omløpsmidler 298.211.000 241.841.000 206.241.000 176.649.000
Sum eiendeler 377.376.000 301.473.000 267.806.000 249.228.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0
Driftsløsøre 79.165.000 58.462.000 51.993.000 63.750.000
Sum varige driftsmidler 79.165.000 58.462.000 51.993.000 63.750.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.170.000 9.572.000 8.828.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 247.939.000 190.852.000 132.574.000 117.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.761.000 2.003.000 2.363.000 2.865.000
Sum egenkapital 261.379.000 204.292.000 146.014.000 130.448.000
Sum langsiktig gjeld 2.761.000 2.003.000 2.363.000 2.865.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Leverandørgjeld 57.754.000 50.747.000 49.713.000 56.199.000
Betalbar skatt 15.726.000 10.036.000 12.006.000 11.006.000
Skyldig offentlige avgifter 12.742.000 11.245.000 11.560.000 11.376.000
Utbytte 0 -23.600.000 -18.700.000
Annen kortsiktig gjeld 27.014.000 23.151.000 22.551.000 18.633.000
Sum kortsiktig gjeld 113.236.000 95.179.000 119.429.000 115.914.000
Sum gjeld og egenkapital 377.376.000 301.474.000 267.806.000 249.227.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 184.975.000 146.662.000 86.812.000 60.735.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.5 1.2
Soliditet 69.3 67.8 54.5 52.3
Resultatgrad 5.5 3.4 4.4 3.8
Rentedekningsgrad 106.4 2274.9 65.2 73.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.1 21.8 19.2 18.1
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00