Konsernregnskap
Firma: Brages Bilforretning AS Organisasjonsnr: 841074602
Postadresse: Digernes næringsområde 6 Foretakstype: AS
6260 Skodje Etableringsdato: 27.10.1986
Besøksadresse: Digernes næringsområde 6 Antall ansatte: 40
6260 Skodje Bankforbindelse:
Telefon: 70178200 Revisor: Bdo AS
Telefaks: 70178220
Aksjekapital: 59 000
Web-side: www.brages.no  
Beskrivelse 2010   2009 2008 2007
         
Resultat        
Salgsinntekter 484.164.000 423.049.000 416.973.000 379.506.000
Andre inntekter 4.066.000 2.257.000 1.896.000 1.176.000
Driftsinntekter 488.230.000 425.306.000 418.868.000 380.682.000
Varekostnad -377.744.000 -323.524.000 -320.869.000 -306.044.000
Lønninger -53.980.000 -49.438.000 -47.076.000 -32.566.000
Lønn daglig leder 0
Avskrivning -5.534.000 -5.964.000 -6.988.000 -4.127.000
Nedskrivning 0 0 -32.237.000 0
Andre driftskostnader -39.964.000 -34.698.000 0 -23.340.000
Driftskostnader -477.222.000 -413.624.000 -407.170.000 -366.077.000
Driftsresultat 11.008.000 11.681.000 11.698.000 14.606.000
Finansinntekter 1.350.000 2.141.000 1.290.000 1.171.000
Finanskostnader -2.715.000 -2.812.000 -5.495.000 -2.587.000
Finans -1.365.000 -671.000 -4.205.000 -1.416.000
Skattekostnad -3.217.000 -2.841.000 -2.639.000 -3.718.000
Årsresultat 6.466.000 7.333.000 4.179.000 8.242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 9.643.000 11.010.000 7.493.000 13.189.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 11.847.000 14.478.000 19.911.000 19.408.000
Fast eiendom 18.329.000 1.360.000 1.979.000 2.561.000
Sum anleggsmidler 37.296.000 25.254.000 30.651.000 31.940.000
Varebeholdning 42.700.000 37.040.000 38.365.000 40.784.000
Kundefordringer 12.355.000 10.618.000 9.342.000 22.115.000
Andre fordringer 5.616.000 4.455.000 3.523.000 3.884.000
Kasse, bank 26.868.000 26.413.000 15.954.000 11.258.000
Sum omløpsmidler 92.460.000 78.527.000 68.464.000 79.730.000
Sum eiendeler 129.756.000 103.781.000 99.115.000 111.670.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 2.809.000 1.641.000 2.204.000 0
Sum immatrielle midler 2.809.000 1.970.000 2.797.000 3.767.000
Driftsløsøre 3.388.000 4.300.000 5.117.000 5.627.000
Sum varige driftsmidler 33.564.000 20.138.000 27.007.000 27.596.000
Sum finansielle anleggsmidler 923.000 3.145.000 847.000 577.000
Sum investeringer 4.921.000 0 1.281.000 1.690.000
Sum opptjent egenkapital 27.263.000 26.966.000 21.633.000 18.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.281.000 2.844.000 2.954.000 2.958.000
Sum egenkapital 36.716.000 32.408.000 26.239.000 22.384.000
Sum langsiktig gjeld 40.395.000 26.466.000 32.369.000 34.626.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.856.000 2.836.000 4.438.000 719.000
Leverandørgjeld 19.827.000 15.822.000 13.320.000 26.193.000
Betalbar skatt 3.758.000 2.577.000 2.433.000 3.608.000
Skyldig offentlige avgifter 5.758.000 7.018.000 6.169.000 10.737.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.445.000 14.653.000 13.148.000 13.404.000
Sum kortsiktig gjeld 52.644.000 44.907.000 40.508.000 54.661.000
Sum gjeld og egenkapital 120.402.000 98.439.000 94.610.000 107.841.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 39.816.000 33.620.000 27.956.000 25.069.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.8 0.8
Soliditet 28.3 31.2 26.5 20.0
Resultatgrad 2.3 2.7 2.8 3.8
Rentedekningsgrad 4.6 4.9 2.4 6.1
Gjeldsgrad 2.5 2.2 2.8 4.0
Total kapitalrentabilitet 9.5 13.3 13.1 14.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00