Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 26.09.2020 (1 treff)
Møre og Romsdal

Org.nr: 925705896     
26.09.2020