Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 18.02.2019 (200 treff)
Østfold

Org.nr: 922242623     
18.02.2019

Org.nr: 922245851     
18.02.2019

Org.nr: 922246114     
18.02.2019

Org.nr: 922241538     
18.02.2019

Org.nr: 822242952     
18.02.2019

Org.nr: 921861710     
18.02.2019

Org.nr: 922183031     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922238618     
18.02.2019

Org.nr: 922242275     
18.02.2019

Org.nr: 922243085     
18.02.2019

Org.nr: 922244065     
18.02.2019

Org.nr: 922079587     
18.02.2019

Org.nr: 822209122     
18.02.2019

Org.nr: 922218803     
18.02.2019

Org.nr: 922239916     
18.02.2019
Akershus

Org.nr: 922113653     
18.02.2019

Org.nr: 922200742     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922211469     
18.02.2019

Org.nr: 922245592     
18.02.2019

Org.nr: 922245266     
18.02.2019

Org.nr: 922243530     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922243867     
18.02.2019

Org.nr: 922243131     
18.02.2019

Org.nr: 922242429     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922236666     
18.02.2019

Org.nr: 922241112     
18.02.2019

Org.nr: 922242127     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922242194     
18.02.2019

Org.nr: 922221782     
18.02.2019

Org.nr: 922235279     
18.02.2019

Org.nr: 922241090     
18.02.2019

Org.nr: 922241139     
18.02.2019

Org.nr: 922197938     
18.02.2019
Oslo

Org.nr: 922246483     
18.02.2019

Org.nr: 922246564     
18.02.2019

Org.nr: 922246440     
18.02.2019

Org.nr: 922246300     
18.02.2019

Org.nr: 922246327     
18.02.2019

Org.nr: 922246378     
18.02.2019

Org.nr: 822246052     
18.02.2019

Org.nr: 822246362     
18.02.2019

Org.nr: 922245908     
18.02.2019

Org.nr: 922245797     
18.02.2019

Org.nr: 922234469     
18.02.2019

Org.nr: 922245088     
18.02.2019

Org.nr: 922245096     
18.02.2019

Org.nr: 822244572     
18.02.2019

Org.nr: 922243166     
18.02.2019

Org.nr: 922244693     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922244901     
18.02.2019

Org.nr: 922242364     
18.02.2019

Org.nr: 922242232     
18.02.2019

Org.nr: 922242550     
18.02.2019

Org.nr: 922242577     
18.02.2019
18.02.2019

Org.nr: 922230951     
18.02.2019

Org.nr: 922203938     
18.02.2019

Org.nr: 922185239     
18.02.2019

Org.nr: 922189277     
18.02.2019

Org.nr: 922240906     
18.02.2019

Org.nr: 922241155     
18.02.2019

Org.nr: 922220115     
18.02.2019

Org.nr: 822167292     
18.02.2019
Hedmark
18.02.2019
18.02.2019
Oppland

Org.nr: 922246580     
18.02.2019

Org.nr: 922224706     
18.02.2019

Org.nr: 922157650     
18.02.2019

Org.nr: 922242135     
18.02.2019

Org.nr: 922242518     
18.02.2019

Org.nr: 922243379     
18.02.2019
18.02.2019
Buskerud
18.02.2019

Org.nr: 922246106     
18.02.2019

Org.nr: 922244855     
18.02.2019

Org.nr: 922244510     
18.02.2019

Org.nr: 922243492     
18.02.2019

Org.nr: 922244103     
18.02.2019

Org.nr: 922242712     
18.02.2019

Org.nr: 922242976     
18.02.2019

Org.nr: 922243026     
18.02.2019

Org.nr: 922242321     
18.02.2019

Org.nr: 922242151     
18.02.2019

Org.nr: 922193193     
18.02.2019

Org.nr: 922183244     
18.02.2019

Org.nr: 922235708     
18.02.2019
Vestfold

Org.nr: 922230560     
18.02.2019

Org.nr: 922235872     
18.02.2019
Telemark
18.02.2019

Org.nr: 922245347     
18.02.2019
18.02.2019
18.02.2019