Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 22.08.2019 (157 treff)
Østfold

Org.nr: 922999600     
22.08.2019

Org.nr: 923241280     
22.08.2019

Org.nr: 923241175     
22.08.2019

Org.nr: 922709319     
22.08.2019

Org.nr: 923239499     
22.08.2019

Org.nr: 923239561     
22.08.2019

Org.nr: 923239189     
22.08.2019

Org.nr: 923237984     
22.08.2019
Akershus

Org.nr: 923159266     
22.08.2019

Org.nr: 923241981     
22.08.2019

Org.nr: 923242473     
22.08.2019

Org.nr: 923242813     
22.08.2019

Org.nr: 923242945     
22.08.2019

Org.nr: 923241841     
22.08.2019

Org.nr: 923241965     
22.08.2019

Org.nr: 923241256     
22.08.2019

Org.nr: 923241590     
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 923241191     
22.08.2019

Org.nr: 923240411     
22.08.2019

Org.nr: 923240888     
22.08.2019

Org.nr: 923240357     
22.08.2019

Org.nr: 923240195     
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 923239502     
22.08.2019

Org.nr: 923238972     
22.08.2019

Org.nr: 923238859     
22.08.2019

Org.nr: 923238778     
22.08.2019

Org.nr: 923238050     
22.08.2019
Oslo

Org.nr: 923240543     
22.08.2019

Org.nr: 823242522     
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 823242832     
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 923242120     
22.08.2019

Org.nr: 923242279     
22.08.2019

Org.nr: 923242287     
22.08.2019

Org.nr: 923241922     
22.08.2019

Org.nr: 923241949     
22.08.2019

Org.nr: 923171703     
22.08.2019

Org.nr: 923241213     
22.08.2019

Org.nr: 923241035     
22.08.2019

Org.nr: 923241140     
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 923240748     
22.08.2019

Org.nr: 923240772     
22.08.2019

Org.nr: 923240837     
22.08.2019

Org.nr: 923240314     
22.08.2019

Org.nr: 923240365     
22.08.2019

Org.nr: 923240179     
22.08.2019

Org.nr: 923240187     
22.08.2019

Org.nr: 923232338     
22.08.2019

Org.nr: 921703775     
22.08.2019

Org.nr: 922990476     
22.08.2019

Org.nr: 923175814     
22.08.2019

Org.nr: 823239882     
22.08.2019

Org.nr: 923238824     
22.08.2019

Org.nr: 923238492     
22.08.2019

Org.nr: 923238603     
22.08.2019

Org.nr: 923238670     
22.08.2019
22.08.2019

Org.nr: 923239081     
22.08.2019

Org.nr: 923239138     
22.08.2019

Org.nr: 923238239     
22.08.2019

Org.nr: 823238312     
22.08.2019

Org.nr: 923233164     
22.08.2019

Org.nr: 923237895     
22.08.2019
Hedmark

Org.nr: 823242352     
22.08.2019

Org.nr: 923241574     
22.08.2019

Org.nr: 923147217     
22.08.2019

Org.nr: 923239529     
22.08.2019

Org.nr: 923240152     
22.08.2019
Oppland

Org.nr: 918916113     
22.08.2019

Org.nr: 923239316     
22.08.2019

Org.nr: 923238166     
22.08.2019
Buskerud

Org.nr: 923242228     
22.08.2019

Org.nr: 923241795     
22.08.2019

Org.nr: 923241817     
22.08.2019

Org.nr: 823241992     
22.08.2019

Org.nr: 923241051     
22.08.2019

Org.nr: 923240306     
22.08.2019

Org.nr: 923239553     
22.08.2019

Org.nr: 823238932     
22.08.2019

Org.nr: 923238816     
22.08.2019
Vestfold

Org.nr: 923242201     
22.08.2019

Org.nr: 923242384     
22.08.2019

Org.nr: 823241852     
22.08.2019

Org.nr: 923241876     
22.08.2019

Org.nr: 923240578     
22.08.2019

Org.nr: 923240381     
22.08.2019

Org.nr: 923240403     
22.08.2019

Org.nr: 923240101     
22.08.2019

Org.nr: 923239251     
22.08.2019

Org.nr: 923238018     
22.08.2019
Telemark

Org.nr: 923242317     
22.08.2019

Org.nr: 823241232     
22.08.2019

Org.nr: 923125531     
22.08.2019

Org.nr: 923241566     
22.08.2019

Org.nr: 923241825     
22.08.2019