Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 24.04.2018 (97 treff)
Østfold
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018

Org.nr: 920761682     
24.04.2018
Akershus

Org.nr: 920772315     
24.04.2018
24.04.2018

Org.nr: 920772161     
24.04.2018

Org.nr: 920771718     
24.04.2018

Org.nr: 920771726     
24.04.2018

Org.nr: 920728189     
24.04.2018

Org.nr: 920748716     
24.04.2018

Org.nr: 920756409     
24.04.2018

Org.nr: 920770169     
24.04.2018
24.04.2018
Oslo

Org.nr: 920772692     
24.04.2018

Org.nr: 920772528     
24.04.2018

Org.nr: 920772560     
24.04.2018

Org.nr: 920772358     
24.04.2018

Org.nr: 820772512     
24.04.2018

Org.nr: 920772285     
24.04.2018

Org.nr: 920772307     
24.04.2018

Org.nr: 920771696     
24.04.2018

Org.nr: 920771793     
24.04.2018

Org.nr: 920771882     
24.04.2018

Org.nr: 920771777     
24.04.2018

Org.nr: 920771785     
24.04.2018

Org.nr: 920771815     
24.04.2018

Org.nr: 920771823     
24.04.2018

Org.nr: 920405622     
24.04.2018

Org.nr: 920771394     
24.04.2018

Org.nr: 920765238     
24.04.2018

Org.nr: 820723562     
24.04.2018

Org.nr: 920734766     
24.04.2018

Org.nr: 920770665     
24.04.2018

Org.nr: 920770738     
24.04.2018

Org.nr: 920768261     
24.04.2018

Org.nr: 920765157     
24.04.2018
Hedmark

Org.nr: 920772269     
24.04.2018
24.04.2018

Org.nr: 920770541     
24.04.2018
Oppland

Org.nr: 820772482     
24.04.2018
Buskerud

Org.nr: 920772366     
24.04.2018

Org.nr: 920771939     
24.04.2018

Org.nr: 920771254     
24.04.2018

Org.nr: 920770290     
24.04.2018
Vestfold

Org.nr: 920772374     
24.04.2018

Org.nr: 920772323     
24.04.2018

Org.nr: 920772455     
24.04.2018

Org.nr: 920736394     
24.04.2018

Org.nr: 920771319     
24.04.2018

Org.nr: 920770835     
24.04.2018
Telemark

Org.nr: 920772404     
24.04.2018

Org.nr: 920772102     
24.04.2018

Org.nr: 920771343     
24.04.2018

Org.nr: 920771378     
24.04.2018

Org.nr: 920735266     
24.04.2018
Vest-Agder

Org.nr: 920772277     
24.04.2018

Org.nr: 920770932     
24.04.2018

Org.nr: 920770363     
24.04.2018
Rogaland
24.04.2018

Org.nr: 920713599     
24.04.2018

Org.nr: 920771629     
24.04.2018

Org.nr: 920771262     
24.04.2018

Org.nr: 920771300     
24.04.2018

Org.nr: 820771052     
24.04.2018
24.04.2018

Org.nr: 920770916     
24.04.2018

Org.nr: 920770800     
24.04.2018

Org.nr: 820766512     
24.04.2018

Org.nr: 920770150     
24.04.2018
Hordaland
24.04.2018

Org.nr: 920772188     
24.04.2018

Org.nr: 920772137     
24.04.2018

Org.nr: 920747485     
24.04.2018

Org.nr: 920761909     
24.04.2018

Org.nr: 920771610     
24.04.2018

Org.nr: 920771297     
24.04.2018

Org.nr: 920771157     
24.04.2018

Org.nr: 920770991     
24.04.2018

Org.nr: 820770552     
24.04.2018

Org.nr: 920770339     
24.04.2018
Sogn Og Fjordane

Org.nr: 819959862     
24.04.2018
Møre Og Romsdal

Org.nr: 920770371     
24.04.2018
Sør-Trøndelag

Org.nr: 920771890     
24.04.2018

Org.nr: 920765084     
24.04.2018

Org.nr: 920770746     
24.04.2018
Nord-Trøndelag
24.04.2018

Org.nr: 920769489     
24.04.2018
Nordland

Org.nr: 920772099     
24.04.2018
Troms

Org.nr: 920772005     
24.04.2018
Finnmark

Org.nr: 920705855     
24.04.2018

Org.nr: 920772056     
24.04.2018

Org.nr: 820771982     
24.04.2018

Org.nr: 920769969     
24.04.2018

Org.nr: 920769977     
24.04.2018