Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 26.05.2017 (13 treff)
Akershus

Org.nr: 919048131     
26.05.2017
Oslo

Org.nr: 919048069     
26.05.2017

Org.nr: 919047941     
26.05.2017
Oppland

Org.nr: 918851917     
26.05.2017
Vestfold

Org.nr: 919042214     
26.05.2017
Aust-Agder

Org.nr: 918989196     
26.05.2017
Rogaland

Org.nr: 919048344     
26.05.2017

Org.nr: 919048093     
26.05.2017

Org.nr: 919047909     
26.05.2017

Org.nr: 818958072     
26.05.2017
Møre Og Romsdal

Org.nr: 919048158     
26.05.2017
Troms

Org.nr: 919048166     
26.05.2017
26.05.2017