Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 30.03.2017 (76 treff)
Østfold

Org.nr: 918714073     
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017

Org.nr: 918771484     
30.03.2017
Akershus

Org.nr: 918753265     
30.03.2017
30.03.2017

Org.nr: 918788271     
30.03.2017

Org.nr: 918778438     
30.03.2017

Org.nr: 918793496     
30.03.2017

Org.nr: 918785833     
30.03.2017

Org.nr: 918788638     
30.03.2017

Org.nr: 918782281     
30.03.2017
Oslo

Org.nr: 918795871     
30.03.2017

Org.nr: 918725660     
30.03.2017

Org.nr: 917683204     
30.03.2017

Org.nr: 918795081     
30.03.2017

Org.nr: 918792589     
30.03.2017

Org.nr: 918794131     
30.03.2017

Org.nr: 918793607     
30.03.2017

Org.nr: 918770887     
30.03.2017

Org.nr: 918793038     
30.03.2017

Org.nr: 918792708     
30.03.2017

Org.nr: 918784322     
30.03.2017

Org.nr: 918783164     
30.03.2017

Org.nr: 918790268     
30.03.2017

Org.nr: 918763953     
30.03.2017

Org.nr: 918786694     
30.03.2017
30.03.2017
Hedmark

Org.nr: 918754857     
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
Oppland

Org.nr: 818694032     
30.03.2017

Org.nr: 918786635     
30.03.2017

Org.nr: 918679537     
30.03.2017
Buskerud
30.03.2017

Org.nr: 918795111     
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017

Org.nr: 918771743     
30.03.2017

Org.nr: 818790392     
30.03.2017

Org.nr: 918779647     
30.03.2017
Vestfold

Org.nr: 918793445     
30.03.2017

Org.nr: 918789197     
30.03.2017

Org.nr: 918776222     
30.03.2017

Org.nr: 818774702     
30.03.2017

Org.nr: 918785396     
30.03.2017
Telemark

Org.nr: 918786651     
30.03.2017
Aust-Agder

Org.nr: 918490701     
30.03.2017
Rogaland

Org.nr: 918795758     
30.03.2017

Org.nr: 818774672     
30.03.2017

Org.nr: 918786317     
30.03.2017

Org.nr: 918790330     
30.03.2017

Org.nr: 918785477     
30.03.2017
Hordaland

Org.nr: 918761241     
30.03.2017
30.03.2017

Org.nr: 818794592     
30.03.2017

Org.nr: 918789669     
30.03.2017

Org.nr: 918771719     
30.03.2017

Org.nr: 918792171     
30.03.2017

Org.nr: 818783892     
30.03.2017

Org.nr: 918781706     
30.03.2017
Møre Og Romsdal

Org.nr: 818790872     
30.03.2017
Sør-Trøndelag

Org.nr: 918794638     
30.03.2017

Org.nr: 918794093     
30.03.2017

Org.nr: 917635641     
30.03.2017

Org.nr: 918792937     
30.03.2017
Nord-Trøndelag

Org.nr: 918796134     
30.03.2017

Org.nr: 918713220     
30.03.2017

Org.nr: 918792341     
30.03.2017

Org.nr: 918784330     
30.03.2017
Nordland

Org.nr: 818328702     
30.03.2017
Troms
30.03.2017
Finnmark

Org.nr: 918720596     
30.03.2017