Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 19.10.2018 (42 treff)
Akershus

Org.nr: 921573154     
19.10.2018

Org.nr: 921574886     
19.10.2018
19.10.2018

Org.nr: 921574657     
19.10.2018

Org.nr: 921571941     
19.10.2018
Oslo

Org.nr: 821575222     
19.10.2018

Org.nr: 921496346     
19.10.2018

Org.nr: 921575564     
19.10.2018

Org.nr: 921575580     
19.10.2018

Org.nr: 921575602     
19.10.2018

Org.nr: 921575467     
19.10.2018

Org.nr: 821575362     
19.10.2018

Org.nr: 921575289     
19.10.2018

Org.nr: 921575335     
19.10.2018

Org.nr: 921575351     
19.10.2018

Org.nr: 921575378     
19.10.2018

Org.nr: 921551320     
19.10.2018
Hedmark

Org.nr: 821575842     
19.10.2018

Org.nr: 921575424     
19.10.2018
Oppland

Org.nr: 921576498     
19.10.2018
Buskerud

Org.nr: 921575319     
19.10.2018

Org.nr: 921432836     
19.10.2018
Vestfold

Org.nr: 821575532     
19.10.2018

Org.nr: 921577265     
19.10.2018
19.10.2018
Telemark
19.10.2018
Rogaland

Org.nr: 921575416     
19.10.2018
Hordaland

Org.nr: 921575726     
19.10.2018

Org.nr: 921575858     
19.10.2018

Org.nr: 921569610     
19.10.2018
19.10.2018
Møre Og Romsdal

Org.nr: 921575823     
19.10.2018

Org.nr: 921575718     
19.10.2018

Org.nr: 921574924     
19.10.2018
Nord-Trøndelag

Org.nr: 921575904     
19.10.2018
Nordland

Org.nr: 921369778     
19.10.2018
Troms

Org.nr: 921575645     
19.10.2018
19.10.2018

Org.nr: 821570662     
19.10.2018
Finnmark
19.10.2018