Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Nyetableringer 22.09.2017 (27 treff)
Østfold

Org.nr: 919604832     
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
Akershus

Org.nr: 919588217     
22.09.2017
Oslo

Org.nr: 919586524     
22.09.2017

Org.nr: 919604786     
22.09.2017

Org.nr: 819604622     
22.09.2017

Org.nr: 919604662     
22.09.2017

Org.nr: 919604735     
22.09.2017

Org.nr: 919604778     
22.09.2017
Vest-Agder

Org.nr: 919604956     
22.09.2017
22.09.2017
Rogaland

Org.nr: 919591145     
22.09.2017

Org.nr: 819605092     
22.09.2017

Org.nr: 819605122     
22.09.2017

Org.nr: 819604932     
22.09.2017
Hordaland

Org.nr: 919605944     
22.09.2017
22.09.2017

Org.nr: 919604794     
22.09.2017

Org.nr: 919559810     
22.09.2017
Sogn Og Fjordane
22.09.2017
Sør-Trøndelag

Org.nr: 919556676     
22.09.2017

Org.nr: 919582472     
22.09.2017
Nord-Trøndelag

Org.nr: 919605421     
22.09.2017
22.09.2017
Finnmark

Org.nr: 919563427     
22.09.2017