Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 20.02.2017 (3 treff)
Østfold
Sprinter Turservice AS

Org.nr: 987327642     
20.02.2017
Hordaland

Org.nr: 916531621     
20.02.2017
Troms
Club Road Alliance As

Org.nr: 916361157     
20.02.2017