Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 26.05.2017 (10 treff)
Østfold
26.05.2017

Org.nr: 913192621     
26.05.2017

Org.nr: 913959337     
26.05.2017

Org.nr: 815510542     
26.05.2017
Akershus
26.05.2017
Telemark

Org.nr: 997712404     
26.05.2017
Vest-Agder
26.05.2017
Rogaland

Org.nr: 915636918     
26.05.2017
Sør-Trøndelag

Org.nr: 812794892     
26.05.2017

Org.nr: 998186005     
26.05.2017