Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 23.10.2019 (101 treff)
Østfold
23.10.2019

Org.nr: 920220657     
23.10.2019

Org.nr: 975346692     
23.10.2019

Org.nr: 999330029     
23.10.2019
Akershus
Strømmen Gulv As

Org.nr: 998200873     
23.10.2019
Sweep As

Org.nr: 998887763     
23.10.2019

Org.nr: 981505131     
23.10.2019

Org.nr: 989232738     
23.10.2019

Org.nr: 995605945     
23.10.2019

Org.nr: 961796059     
23.10.2019

Org.nr: 963723369     
23.10.2019

Org.nr: 967194913     
23.10.2019

Org.nr: 920485197     
23.10.2019

Org.nr: 950748575     
23.10.2019

Org.nr: 919609095     
23.10.2019
Middelhavet Grill As

Org.nr: 918004521     
23.10.2019

Org.nr: 915775152     
23.10.2019
S.b.t. As

Org.nr: 914945070     
23.10.2019

Org.nr: 821985862     
23.10.2019

Org.nr: 912977994     
23.10.2019

Org.nr: 913804600     
23.10.2019
Takfornyelse As

Org.nr: 913961730     
23.10.2019
23.10.2019
Oslo

Org.nr: 914819733     
23.10.2019

Org.nr: 839133332     
23.10.2019

Org.nr: 914425999     
23.10.2019

Org.nr: 915344518     
23.10.2019

Org.nr: 915530699     
23.10.2019

Org.nr: 916467109     
23.10.2019

Org.nr: 918850619     
23.10.2019

Org.nr: 917566895     
23.10.2019

Org.nr: 920369650     
23.10.2019
23.10.2019

Org.nr: 957304451     
23.10.2019

Org.nr: 921321163     
23.10.2019

Org.nr: 920623506     
23.10.2019

Org.nr: 921209169     
23.10.2019

Org.nr: 976747321     
23.10.2019

Org.nr: 977265207     
23.10.2019

Org.nr: 994287095     
23.10.2019

Org.nr: 999117341     
23.10.2019

Org.nr: 999293409     
23.10.2019

Org.nr: 999299792     
23.10.2019

Org.nr: 996980367     
23.10.2019
23.10.2019
Hedmark

Org.nr: 983527191     
23.10.2019

Org.nr: 989035584     
23.10.2019

Org.nr: 919049618     
23.10.2019
Mathus Bakkehaug As

Org.nr: 917827087     
23.10.2019
Oppland

Org.nr: 913376633     
23.10.2019
23.10.2019
Buskerud
23.10.2019

Org.nr: 976292251     
23.10.2019

Org.nr: 911991578     
23.10.2019

Org.nr: 992563680     
23.10.2019

Org.nr: 996978591     
23.10.2019
Vestfold

Org.nr: 990653917     
23.10.2019

Org.nr: 996068439     
23.10.2019

Org.nr: 917954038     
23.10.2019
Alles Frisør As

Org.nr: 916751125     
23.10.2019
Telemark

Org.nr: 915875068     
23.10.2019

Org.nr: 992697105     
23.10.2019

Org.nr: 990584966     
23.10.2019
Aust-Agder

Org.nr: 988464384     
23.10.2019

Org.nr: 917193398     
23.10.2019

Org.nr: 890494692     
23.10.2019

Org.nr: 918376186     
23.10.2019
Vest-Agder

Org.nr: 981404556     
23.10.2019

Org.nr: 989231685     
23.10.2019
Rogaland

Org.nr: 997875672     
23.10.2019
23.10.2019

Org.nr: 918011714     
23.10.2019

Org.nr: 920016928     
23.10.2019

Org.nr: 912073874     
23.10.2019

Org.nr: 912848019     
23.10.2019

Org.nr: 914209099     
23.10.2019

Org.nr: 914935393     
23.10.2019
Hordaland
Gade Eiendom As

Org.nr: 915620434     
23.10.2019

Org.nr: 913277821     
23.10.2019

Org.nr: 912073750     
23.10.2019

Org.nr: 919395575     
23.10.2019

Org.nr: 918538445     
23.10.2019

Org.nr: 948267209     
23.10.2019

Org.nr: 990336334     
23.10.2019

Org.nr: 994739115     
23.10.2019
Sogn Og Fjordane

Org.nr: 970903925     
23.10.2019

Org.nr: 915186033     
23.10.2019
Møre Og Romsdal

Org.nr: 915317758     
23.10.2019
S9 Holding As

Org.nr: 915811639     
23.10.2019

Org.nr: 914908264     
23.10.2019

Org.nr: 995678071     
23.10.2019
Sør-Trøndelag

Org.nr: 812834932     
23.10.2019

Org.nr: 911608464     
23.10.2019

Org.nr: 917181381     
23.10.2019

Org.nr: 915721001     
23.10.2019

Org.nr: 919118202     
23.10.2019
23.10.2019
Nord-Trøndelag

Org.nr: 919983159     
23.10.2019

Org.nr: 987794445     
23.10.2019
Nordland
23.10.2019