Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 26.09.2018 (51 treff)
Østfold
26.09.2018

Org.nr: 914833876     
26.09.2018
Håndverkerhuset As

Org.nr: 915509371     
26.09.2018
Rygge Press As

Org.nr: 916217463     
26.09.2018

Org.nr: 916795106     
26.09.2018
Akershus
Skjetten Entrepenør As

Org.nr: 914968151     
26.09.2018

Org.nr: 913530373     
26.09.2018

Org.nr: 915908160     
26.09.2018

Org.nr: 982072840     
26.09.2018
Tomas Bygg AS

Org.nr: 989918834     
26.09.2018

Org.nr: 992636874     
26.09.2018
Oslo

Org.nr: 993904597     
26.09.2018

Org.nr: 995848252     
26.09.2018

Org.nr: 998019958     
26.09.2018
26.09.2018

Org.nr: 920989012     
26.09.2018
26.09.2018

Org.nr: 811823082     
26.09.2018

Org.nr: 915150896     
26.09.2018

Org.nr: 916688415     
26.09.2018
Hedmark

Org.nr: 912634361     
26.09.2018
26.09.2018

Org.nr: 919587385     
26.09.2018
Oppland

Org.nr: 983752357     
26.09.2018

Org.nr: 917696756     
26.09.2018

Org.nr: 981710002     
26.09.2018
Buskerud

Org.nr: 996144127     
26.09.2018

Org.nr: 983933939     
26.09.2018
Vestfold

Org.nr: 983545122     
26.09.2018
Nortech Bygg As

Org.nr: 915734588     
26.09.2018

Org.nr: 997898125     
26.09.2018
Telemark

Org.nr: 997124987     
26.09.2018

Org.nr: 912400387     
26.09.2018
Aust-Agder

Org.nr: 971173629     
26.09.2018
Bjellerås Budtjeneste AS

Org.nr: 995336502     
26.09.2018
Rogaland

Org.nr: 918393935     
26.09.2018

Org.nr: 914341116     
26.09.2018
Hordaland

Org.nr: 888987282     
26.09.2018

Org.nr: 917191328     
26.09.2018
Budal Bolig & Byfornying AS

Org.nr: 980864952     
26.09.2018

Org.nr: 995612798     
26.09.2018

Org.nr: 993447404     
26.09.2018
Møre Og Romsdal

Org.nr: 917217181     
26.09.2018
Nord-Trøndelag

Org.nr: 997883985     
26.09.2018
Nordland

Org.nr: 956122333     
26.09.2018

Org.nr: 917213917     
26.09.2018
Troms

Org.nr: 814459462     
26.09.2018

Org.nr: 970224319     
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018