Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zimmertech AS
Juridisk navn:  Zimmertech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40120367
Bygg 24 Nedre Vei 8 Bygg 24 Nedre Vei 8 Fax:
3183 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 992581751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/14/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.13%
Resultat  
  
-49.51%
Egenkapital  
  
16.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 611.000 2.274.000 4.309.000 1.838.000 574.000
Resultat: 1.442.000 2.856.000 260.000 985.000 58.000
Egenkapital: 1.791.000 1.532.000 205.000 994.000 11.000
Regnskap for  Zimmertech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 611.000 2.274.000 4.309.000 1.838.000 574.000
Driftskostnader -274.000 -518.000 -4.033.000 -601.000 -514.000
Driftsresultat 337.000 1.756.000 276.000 1.237.000 60.000
Finansinntekter 1.107.000 1.108.000 16.000 16.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -32.000 -269.000 -4.000
Finans 1.106.000 1.101.000 -16.000 -253.000 -2.000
Resultat før skatt 1.442.000 2.856.000 260.000 985.000 58.000
Skattekostnad -102.000 -430.000 -3.000 -1.000 0
Årsresultat 1.340.000 2.427.000 256.000 983.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.144.000 774.000 153.000 270.000
Sum omløpsmidler 327.000 842.000 512.000 1.321.000 139.000
Sum eiendeler 1.927.000 1.986.000 1.286.000 1.474.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 1.691.000 1.432.000 105.000 894.000 -89.000
Sum egenkapital 1.791.000 1.532.000 205.000 994.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 4.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 453.000 1.078.000 479.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 1.986.000 1.287.000 1.474.000 409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 611.000 2.274.000 4.409.000 1.830.000 492.000
Andre inntekter 0 0 -100.000 8.000 82.000
Driftsinntekter 611.000 2.274.000 4.309.000 1.838.000 574.000
Varekostnad 72.000 -154.000 -765.000 -23.000 -16.000
Lønninger -1.000 -1.000 -2.718.000 -449.000 -271.000
Avskrivning -110.000 -27.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -336.000 -535.000 -129.000 -227.000
Driftskostnader -274.000 -518.000 -4.033.000 -601.000 -514.000
Driftsresultat 337.000 1.756.000 276.000 1.237.000 60.000
Finansinntekter 1.107.000 1.108.000 16.000 16.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -32.000 -269.000 -4.000
Finans 1.106.000 1.101.000 -16.000 -253.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.081.000 -1.100.000 -818.000 0 0
Årsresultat 1.340.000 2.427.000 256.000 983.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 45.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 45.000 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 469.000 45.000 72.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.131.000 1.099.000 702.000 153.000 270.000
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.144.000 774.000 153.000 270.000
Varebeholdning 0 0 0 5.000 5.000
Kundefordringer 0 0 0 107.000 92.000
Andre fordringer 319.000 668.000 322.000 596.000 1.000
Sum investeringer 0 0 16.000 0 0
Kasse, bank 9.000 174.000 175.000 613.000 41.000
Sum omløpsmidler 327.000 842.000 512.000 1.321.000 139.000
Sum eiendeler 1.927.000 1.986.000 1.286.000 1.474.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 1.691.000 1.432.000 105.000 894.000 -89.000
Sum egenkapital 1.791.000 1.532.000 205.000 994.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 4.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 4.000 1.000 0
Leverandørgjeld -21.000 19.000 157.000 35.000 13.000
Betalbar skatt 103.000 432.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 114.000 366.000 301.000
Utbytte -1.081.000 -1.100.000 -818.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld -60.000 1.000 805.000 78.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 453.000 1.078.000 479.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.928.000 1.986.000 1.287.000 1.474.000 409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 190.000 389.000 -566.000 842.000 -259.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.9 0.5 2.8 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.9 0.5 2.8 0.4
Soliditet 92.9 77.1 15.9 67.4 2.7
Resultatgrad 55.2 77.2 6.4 67.3 10.5
Rentedekningsgrad 3 250.9 8.6 4.7 15.5
Gjeldsgrad 0.1 0.3 5.3 0.5 36.2
Total kapitalrentabilitet 74.9 144.2 22.7 85.0 15.2
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex