Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ystabø Gard As
Juridisk navn:  Ystabø Gard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mosvegen 311 Mosvegen 311 Fax:
6887 Lærdal 6887 Lærdal
Fylke: Kommune:
Vestland Lærdal
Org.nr: 918373721
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.61%
Resultat  
  
44.41%
Egenkapital  
  
84.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.586.000 1.326.000 871.000
Resultat: 530.000 367.000 232.000
Egenkapital: 903.000 489.000 206.000
Regnskap for  Ystabø Gard As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.586.000 1.326.000 871.000
Driftskostnader -1.059.000 -961.000 -639.000
Driftsresultat 526.000 365.000 232.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 2.000 0
Resultat før skatt 530.000 367.000 232.000
Skattekostnad -117.000 -84.000 -56.000
Årsresultat 414.000 283.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 491.000 364.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.151.000 782.000 497.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.146.000 743.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 459.000 176.000
Sum egenkapital 903.000 489.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 413.000 409.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 248.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 1.643.000 1.146.000 742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 966.000 685.000 544.000
Andre inntekter 619.000 642.000 327.000
Driftsinntekter 1.586.000 1.326.000 871.000
Varekostnad -429.000 -467.000 -257.000
Lønninger -72.000 -59.000 -80.000
Avskrivning -90.000 -62.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -470.000 -373.000 -261.000
Driftskostnader -1.059.000 -961.000 -639.000
Driftsresultat 526.000 365.000 232.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 414.000 283.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 479.000 352.000 234.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 479.000 352.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 491.000 364.000 246.000
Varebeholdning 278.000 359.000 318.000
Kundefordringer 28.000 60.000 29.000
Andre fordringer 0 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 846.000 339.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.151.000 782.000 497.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.146.000 743.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 459.000 176.000
Sum egenkapital 903.000 489.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 7.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 413.000 409.000 404.000
Leverandørgjeld 150.000 152.000 35.000
Betalbar skatt 113.000 80.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 16.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 248.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 1.643.000 1.146.000 742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 824.000 534.000 365.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.7 1.7 1.4
Soliditet 5 42.7 27.8
Resultatgrad 33.2 27.5 26.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 32.3 3 31.3
Signatur
17.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex