Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wmc Norway Limited
Juridisk navn:  Wmc Norway Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41005040
Vollen Vollen Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992402709
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/11/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
13.09%
Resultat  
  
296.77%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 1.374.000 1.215.000 1.114.000 653.000
Resultat: 1.353.000 341.000 218.000 32.000
Egenkapital: 0 0 0 1.000
Regnskap for  Wmc Norway Limited
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.374.000 1.215.000 1.114.000 653.000
Driftskostnader -1.329.000 -875.000 -897.000 -621.000
Driftsresultat 44.000 341.000 218.000 32.000
Finansinntekter 1.308.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.308.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.353.000 341.000 218.000 32.000
Skattekostnad 0 -95.000 -61.000 -9.000
Årsresultat 1.353.000 245.000 157.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.000 95.000 95.000 1.000
Sum eiendeler 12.000 95.000 95.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.000
Sum egenkapital 0 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 95.000 228.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 95.000 228.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.374.000 1.215.000 1.114.000 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.374.000 1.215.000 1.114.000 653.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -330.000 -300.000 -280.000 -50.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -999.000 -575.000 -617.000 -571.000
Driftskostnader -1.329.000 -875.000 -897.000 -621.000
Driftsresultat 44.000 341.000 218.000 32.000
Finansinntekter 1.308.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.308.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.353.000 245.000 157.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 95.000 95.000 1.000
Sum omløpsmidler 12.000 95.000 95.000 1.000
Sum eiendeler 12.000 95.000 95.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.000
Sum egenkapital 0 0 0 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 12.000 95.000 61.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 167.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 95.000 228.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 95.000 228.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 -133.000 -130.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.5 0.1
Soliditet 0.0 0.0 0.0 0.8
Resultatgrad 3.2 28.1 19.6 4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 131.0
Total kapitalrentabilitet 11266.7 358.9 95.6 24.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex