Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wilo Norge AS
Juridisk navn:  Wilo Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22804570
Postboks 38 Kalbakken Stålfjæra 15 Fax: 22804590
0901 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912637026
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/15/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
73.2%
Egenkapital  
  
3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.009.000 21.576.000 18.646.000 16.594.000 16.672.000
Resultat: 1.228.000 709.000 1.202.000 857.000 824.000
Egenkapital: 13.235.000 12.777.000 13.100.000 12.380.000 11.964.000
Regnskap for  Wilo Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.009.000 21.576.000 18.646.000 16.594.000 16.672.000
Driftskostnader -20.777.000 -20.870.000 -17.473.000 -15.751.000 -15.848.000
Driftsresultat 1.232.000 706.000 1.174.000 843.000 824.000
Finansinntekter 4.000 5.000 28.000 15.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 3.000 27.000 14.000 0
Resultat før skatt 1.228.000 709.000 1.202.000 857.000 824.000
Skattekostnad -420.000 -332.000 -432.000 -441.000 -243.000
Årsresultat 808.000 377.000 769.000 416.000 581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.198.000 1.420.000 1.972.000 2.611.000 3.294.000
Sum omløpsmidler 16.439.000 16.921.000 15.588.000 13.818.000 14.593.000
Sum eiendeler 17.637.000 18.341.000 17.560.000 16.429.000 17.887.000
Sum opptjent egenkapital -2.692.000 -3.150.000 -2.827.000 -3.547.000 -3.963.000
Sum egenkapital 13.235.000 12.777.000 13.100.000 12.380.000 11.964.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 352.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 4.402.000 5.564.000 4.460.000 3.696.000 5.576.000
Sum gjeld og egenkapital 17.637.000 18.341.000 17.560.000 16.428.000 17.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.775.000 21.292.000 18.648.000 16.594.000 16.668.000
Andre inntekter 1.233.000 285.000 -1.000 0 4.000
Driftsinntekter 22.009.000 21.576.000 18.646.000 16.594.000 16.672.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.755.000 -12.672.000 -10.748.000 -9.633.000 -10.632.000
Avskrivning -285.000 -252.000 -222.000 -243.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.737.000 -7.946.000 -6.503.000 -5.875.000 -4.963.000
Driftskostnader -20.777.000 -20.870.000 -17.473.000 -15.751.000 -15.848.000
Driftsresultat 1.232.000 706.000 1.174.000 843.000 824.000
Finansinntekter 4.000 5.000 28.000 15.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 3.000 27.000 14.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 808.000 377.000 769.000 416.000 581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 730.000 1.150.000 1.481.000 1.914.000 2.355.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 510.000 296.000 475.000 697.000 940.000
Sum varige driftsmidler 510.000 296.000 475.000 697.000 940.000
Sum finansielle anleggsmidler -42.000 -27.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.198.000 1.420.000 1.972.000 2.611.000 3.294.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.716.000 11.418.000 8.834.000 8.213.000 14.055.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.723.000 5.503.000 6.754.000 5.605.000 538.000
Sum omløpsmidler 16.439.000 16.921.000 15.588.000 13.818.000 14.593.000
Sum eiendeler 17.637.000 18.341.000 17.560.000 16.429.000 17.887.000
Sum opptjent egenkapital -2.692.000 -3.150.000 -2.827.000 -3.547.000 -3.963.000
Sum egenkapital 13.235.000 12.777.000 13.100.000 12.380.000 11.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 352.000 348.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 352.000 348.000
Leverandørgjeld 471.000 1.460.000 1.185.000 1.044.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.917.000 2.693.000 1.701.000 1.677.000 3.835.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.014.000 1.410.000 1.574.000 976.000 1.667.000
Sum kortsiktig gjeld 4.402.000 5.564.000 4.460.000 3.696.000 5.576.000
Sum gjeld og egenkapital 17.637.000 18.341.000 17.560.000 16.428.000 17.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.037.000 11.357.000 11.128.000 10.122.000 9.017.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3 3.5 3.7 2.6
Likviditetsgrad 2 3.7 3 3.5 3.8 2.7
Soliditet 7 69.7 74.6 75.4 66.9
Resultatgrad 5.6 3.3 6.3 5.1 4.9
Rentedekningsgrad 1 3 1 858.0 413.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 7 3.9 6.8 5.2 4.6
Signatur
05.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.03.2020
PROKURA
NILSEN SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex