Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wikan Holding AS
Juridisk navn:  Wikan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78995080
Postboks 157 Dr. Wessels Gate 9 Fax: 78995057
9915 Kirkenes 9900 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 958236352
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/23/1990
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pasvikturist as
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2364.66%
Resultat  
  
210.92%
Egenkapital  
  
30.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.859.000 116.000 84.000 84.000 84.000
Resultat: 3.445.000 1.108.000 632.000 1.379.000 122.000
Egenkapital: 4.997.000 3.831.000 3.123.000 2.691.000 1.581.000
Regnskap for  Wikan Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.859.000 116.000 84.000 84.000 84.000
Driftskostnader -706.000 -295.000 -266.000 -228.000 -199.000
Driftsresultat 2.153.000 -179.000 -182.000 -144.000 -116.000
Finansinntekter 1.292.000 1.287.000 814.000 1.522.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.292.000 1.287.000 814.000 1.522.000 238.000
Resultat før skatt 3.445.000 1.108.000 632.000 1.379.000 122.000
Skattekostnad -298.000 0 0 31.000 24.000
Årsresultat 3.147.000 1.108.000 632.000 1.410.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.913.000 2.838.000 1.027.000 843.000 763.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 1.420.000 2.321.000 2.170.000 1.070.000
Sum eiendeler 5.724.000 4.258.000 3.348.000 3.013.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 4.897.000 3.731.000 3.023.000 2.591.000 1.481.000
Sum egenkapital 4.997.000 3.831.000 3.123.000 2.691.000 1.581.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 0 0 0 31.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 427.000 225.000 321.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 5.724.000 4.258.000 3.348.000 3.012.000 1.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.859.000 116.000 84.000 84.000 84.000
Driftsinntekter 2.859.000 116.000 84.000 84.000 84.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000
Avskrivning -122.000 -118.000 -87.000 -65.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -40.000 -42.000 -26.000 -26.000
Driftskostnader -706.000 -295.000 -266.000 -228.000 -199.000
Driftsresultat 2.153.000 -179.000 -182.000 -144.000 -116.000
Finansinntekter 1.292.000 1.287.000 814.000 1.522.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.292.000 1.287.000 814.000 1.522.000 238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -200.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 3.147.000 1.108.000 632.000 1.410.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.434.000 2.517.000 639.000 403.000 445.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 304.000 89.000 150.000 193.000 70.000
Sum varige driftsmidler 2.738.000 2.606.000 789.000 596.000 515.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 231.000 237.000 247.000 247.000
Sum anleggsmidler 2.913.000 2.838.000 1.027.000 843.000 763.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 1.133.000 1.210.000 957.000 618.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.678.000 210.000 1.364.000 1.551.000 961.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 1.420.000 2.321.000 2.170.000 1.070.000
Sum eiendeler 5.724.000 4.258.000 3.348.000 3.013.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 4.897.000 3.731.000 3.023.000 2.591.000 1.481.000
Sum egenkapital 4.997.000 3.831.000 3.123.000 2.691.000 1.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 298.000 0 0 0 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 0 0 0 31.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 9.000 3.000 2.000 3.000
Utbytte -400.000 -400.000 -200.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 17.000 18.000 21.000 19.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 427.000 225.000 321.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 5.724.000 4.258.000 3.348.000 3.012.000 1.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.382.000 993.000 2.096.000 1.849.000 850.000
Likviditetsgrad 1 6.6 3.3 10.3 6.8 4.9
Likviditetsgrad 2 6.6 3.3 10.3 6.8 4.9
Soliditet 87.3 9 93.3 89.3 86.3
Resultatgrad 75.3 -154.3 -216.7 -171.4 -138.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 60.2 2 18.9 45.8 6.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex