Wikan Eiendom As
Juridisk navn:  Wikan Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95704217
Pinavegen 6 Pinavegen 6 Fax:
7800 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 914598443
Aksjekapital: 484.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.31%
Egenkapital  
  
0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 3.966.000 280.000 920.000
Resultat: 15.000 26.000 3.668.000 -29.000 590.000
Egenkapital: 5.364.000 5.353.000 5.312.000 2.501.000 2.534.000
Regnskap for  Wikan Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3.966.000 280.000 920.000
Driftskostnader -18.000 -14.000 -338.000 -218.000 -204.000
Driftsresultat -18.000 -14.000 3.628.000 62.000 716.000
Finansinntekter 33.000 41.000 45.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -95.000 -126.000
Finans 33.000 41.000 40.000 -91.000 -126.000
Resultat før skatt 15.000 26.000 3.668.000 -29.000 590.000
Skattekostnad -3.000 14.000 -857.000 -4.000 -180.000
Årsresultat 12.000 40.000 2.811.000 -33.000 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.814.000 1.814.000 2.223.000 5.430.000 5.016.000
Sum omløpsmidler 3.992.000 4.066.000 3.685.000 141.000 239.000
Sum eiendeler 5.806.000 5.880.000 5.908.000 5.571.000 5.255.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 4.869.000 4.828.000 2.017.000 2.050.000
Sum egenkapital 5.364.000 5.353.000 5.312.000 2.501.000 2.534.000
Sum langsiktig gjeld 377.000 443.000 545.000 2.834.000 0
Sum kortsiktig gjeld 65.000 85.000 50.000 236.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 5.806.000 5.881.000 5.907.000 5.571.000 5.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 920.000
Andre inntekter 0 0 3.966.000 280.000 0
Driftsinntekter 0 0 3.966.000 280.000 920.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -113.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -14.000 -338.000 -105.000 -91.000
Driftskostnader -18.000 -14.000 -338.000 -218.000 -204.000
Driftsresultat -18.000 -14.000 3.628.000 62.000 716.000
Finansinntekter 33.000 41.000 45.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -95.000 -126.000
Finans 33.000 41.000 40.000 -91.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 40.000 2.811.000 -33.000 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 257.000 260.000
Fast eiendom 0 0 0 2.955.000 3.068.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.955.000 3.068.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.814.000 1.814.000 2.223.000 2.218.000 1.688.000
Sum anleggsmidler 1.814.000 1.814.000 2.223.000 5.430.000 5.016.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 100.000 100.000 103.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.892.000 3.966.000 3.585.000 38.000 236.000
Sum omløpsmidler 3.992.000 4.066.000 3.685.000 141.000 239.000
Sum eiendeler 5.806.000 5.880.000 5.908.000 5.571.000 5.255.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 4.869.000 4.828.000 2.017.000 2.050.000
Sum egenkapital 5.364.000 5.353.000 5.312.000 2.501.000 2.534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 377.000 443.000 545.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 377.000 443.000 545.000 2.834.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 7.000 0
Betalbar skatt 69.000 88.000 55.000 0 152.000
Skyldig offentlige avgifter -4.000 -3.000 -5.000 29.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 200.000 2.353.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 85.000 50.000 236.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 5.806.000 5.881.000 5.907.000 5.571.000 5.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.927.000 3.981.000 3.635.000 -95.000 -2.483.000
Likviditetsgrad 1 61.4 47.8 73.7 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 61.4 47.8 73.7 0.6 0.1
Soliditet 92.4 9 89.9 44.9 48.2
Resultatgrad 91.5 22.1 77.8
Rentedekningsgrad 725.6 0.7 5.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.5 62.2 1.2 13.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex