Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wikan As
Juridisk navn:  Wikan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østsideveien 2345 Østsideveien 2345 Fax:
6570 Smøla 6570 Smøla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Smøla
Org.nr: 921865732
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.46%
Resultat  
  
-37.38%
Egenkapital  
  
27.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 77.000 114.000
Resultat: 67.000 107.000
Egenkapital: 143.000 112.000
Regnskap for  Wikan As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 77.000 114.000
Driftskostnader -10.000 -7.000
Driftsresultat 67.000 107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 67.000 107.000
Skattekostnad -15.000 -25.000
Årsresultat 52.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 154.000 137.000
Sum eiendeler 154.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 82.000
Sum egenkapital 143.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 114.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 77.000 114.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -7.000
Driftskostnader -10.000 -7.000
Driftsresultat 67.000 107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -22.000 0
Årsresultat 52.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 114.000
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 83.000 8.000
Kasse, bank 71.000 15.000
Sum omløpsmidler 154.000 137.000
Sum eiendeler 154.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 82.000
Sum egenkapital 143.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 15.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -22.000 0
Annen kortsiktig gjeld -6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1 5.5
Likviditetsgrad 2 1 5.5
Soliditet 92.9 81.8
Resultatgrad 8 93.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 43.5 78.1
Signatur
12.12.2018
Prokurister
12.12.2018
PROKURA
WIKAN HØGHAUG CHRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex