Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wika Media AS
Juridisk navn:  Wika Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22158000
Skogsvegen 23 Skogsvegen 23 Fax: 22158015
8660 Mosjøen 8660 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 988834866
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/24/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-140.42%
Egenkapital  
  
-35.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 2.531.000 498.000 1.146.000 1.343.000
Resultat: -804.000 1.989.000 -253.000 -277.000 274.000
Egenkapital: 1.120.000 1.732.000 75.000 401.000 609.000
Regnskap for  Wika Media AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 2.531.000 498.000 1.146.000 1.343.000
Driftskostnader -810.000 -545.000 -750.000 -1.425.000 -1.073.000
Driftsresultat -810.000 1.986.000 -253.000 -278.000 270.000
Finansinntekter 7.000 4.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans 6.000 3.000 -1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt -804.000 1.989.000 -253.000 -277.000 274.000
Skattekostnad 191.000 -332.000 -73.000 69.000 -74.000
Årsresultat -612.000 1.657.000 -326.000 -208.000 200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 52.000 17.000 154.000 129.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 2.079.000 181.000 606.000 919.000
Sum eiendeler 1.388.000 2.131.000 198.000 760.000 1.048.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 1.632.000 -25.000 301.000 509.000
Sum egenkapital 1.120.000 1.732.000 75.000 401.000 609.000
Sum langsiktig gjeld 141.000 332.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 66.000 123.000 359.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 2.130.000 198.000 760.000 1.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 400.000 498.000 1.146.000 1.343.000
Andre inntekter 0 2.131.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 2.531.000 498.000 1.146.000 1.343.000
Varekostnad -1.000 0 0 -101.000 -69.000
Lønninger -517.000 -246.000 -487.000 -947.000 -696.000
Avskrivning -45.000 -39.000 -65.000 -65.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -260.000 -198.000 -312.000 -232.000
Driftskostnader -810.000 -545.000 -750.000 -1.425.000 -1.073.000
Driftsresultat -810.000 1.986.000 -253.000 -278.000 270.000
Finansinntekter 7.000 4.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans 6.000 3.000 -1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -612.000 1.657.000 -326.000 -208.000 200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 73.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 52.000 17.000 82.000 125.000
Sum varige driftsmidler 121.000 52.000 17.000 82.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 52.000 17.000 154.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 377.000 444.000
Andre fordringer 19.000 32.000 20.000 8.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 2.047.000 162.000 220.000 470.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 2.079.000 181.000 606.000 919.000
Sum eiendeler 1.388.000 2.131.000 198.000 760.000 1.048.000
Sum opptjent egenkapital 1.020.000 1.632.000 -25.000 301.000 509.000
Sum egenkapital 1.120.000 1.732.000 75.000 401.000 609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 141.000 332.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 141.000 332.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 7.000 129.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 75.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 6.000 45.000 140.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 59.000 71.000 90.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 66.000 123.000 359.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 2.130.000 198.000 760.000 1.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.101.000 2.013.000 58.000 247.000 481.000
Likviditetsgrad 1 9.7 31.5 1.5 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 9.7 31.5 1.5 1.7 2.1
Soliditet 80.7 81.3 37.9 52.8 58.2
Resultatgrad 78.5 -50.8 -24.3 20.1
Rentedekningsgrad 1 -126.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 1.6 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -57.9 93.4 -127.3 -36.3 26.2
Signatur
01.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex