Wik & Walsøe Handel As
Juridisk navn:  Wik & Walsøe Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Enhuusveien 10 Enhuusveien 10 Fax:
1679 Kråkerøy 1679 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 915797121
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.91%
Resultat  
  
-176.74%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 553.000 635.000 320.000 20.000
Resultat: -33.000 43.000 84.000 -35.000
Egenkapital: 126.000 126.000 93.000 30.000
Regnskap for  Wik & Walsøe Handel As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 553.000 635.000 320.000 20.000
Driftskostnader -586.000 -592.000 -236.000 -55.000
Driftsresultat -33.000 43.000 84.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 43.000 84.000 -35.000
Skattekostnad 0 -10.000 -21.000 0
Årsresultat -33.000 33.000 63.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 334.000 291.000 550.000 269.000
Sum eiendeler 334.000 291.000 550.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 96.000 63.000 0
Sum egenkapital 126.000 126.000 93.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 97.000 408.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 67.000 49.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 290.000 550.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 553.000 635.000 320.000 20.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 553.000 635.000 320.000 20.000
Varekostnad -243.000 -229.000 -124.000 -144.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -363.000 -98.000 -49.000
Driftskostnader -586.000 -592.000 -236.000 -55.000
Driftsresultat -33.000 43.000 84.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 33.000 63.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 130.000 120.000 133.000 138.000
Kundefordringer 0 7.000 9.000 2.000
Andre fordringer 74.000 32.000 32.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 132.000 375.000 22.000
Sum omløpsmidler 334.000 291.000 550.000 269.000
Sum eiendeler 334.000 291.000 550.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 96.000 63.000 0
Sum egenkapital 126.000 126.000 93.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 97.000 408.000 231.000
Leverandørgjeld 59.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 10.000 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 45.000 28.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 12.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 67.000 49.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 290.000 550.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 224.000 501.000 261.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.3 11. 33.6
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 8.5 16.4
Soliditet 37.7 43.4 16.9 11.2
Resultatgrad - 6.8 26.3 -175.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.3 4.9 8.0
Total kapitalrentabilitet -9.9 14.8 15.3 -13.0
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex