Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wik & Walsøe As
Juridisk navn:  Wik & Walsøe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46863888
Laboratoriet, 3. Etasje Øraveien 2 Laboratoriet, 3. Etasje Øraveien 2 Fax:
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 913892372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.94%
Resultat  
  
225.23%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.765.000 25.787.000 29.544.000 21.148.000 19.986.000
Resultat: 7.282.000 2.239.000 7.065.000 2.712.000 2.080.000
Egenkapital: 7.755.000 7.755.000 9.026.000 8.658.000 11.760.000
Regnskap for  Wik & Walsøe As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.765.000 25.787.000 29.544.000 21.148.000 19.986.000
Driftskostnader -26.349.000 -23.077.000 -22.459.000 -18.295.000 -17.854.000
Driftsresultat 7.416.000 2.710.000 7.086.000 2.853.000 2.132.000
Finansinntekter 167.000 59.000 84.000 123.000 107.000
Finanskostnader -301.000 -531.000 -105.000 -264.000 -159.000
Finans -134.000 -472.000 -21.000 -141.000 -52.000
Resultat før skatt 7.282.000 2.239.000 7.065.000 2.712.000 2.080.000
Skattekostnad -1.614.000 -509.000 -1.583.000 -652.000 -554.000
Årsresultat 5.668.000 1.730.000 5.482.000 2.059.000 1.527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.211.000 1.286.000 1.481.000 1.139.000 491.000
Sum omløpsmidler 21.853.000 19.929.000 17.955.000 13.158.000 16.531.000
Sum eiendeler 23.064.000 21.215.000 19.436.000 14.297.000 17.022.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 368.000 0 1.522.000
Sum egenkapital 7.755.000 7.755.000 9.026.000 8.658.000 11.760.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 758.000 975.000 3.080.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.767.000 12.701.000 9.436.000 2.560.000 5.261.000
Sum gjeld og egenkapital 23.064.000 21.214.000 19.437.000 14.298.000 17.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.765.000 25.726.000 29.372.000 21.115.000 19.950.000
Andre inntekter 0 62.000 173.000 33.000 36.000
Driftsinntekter 33.765.000 25.787.000 29.544.000 21.148.000 19.986.000
Varekostnad -10.517.000 -8.469.000 -8.666.000 -5.648.000 -4.715.000
Lønninger -5.597.000 -5.661.000 -4.665.000 -4.863.000 -4.819.000
Avskrivning -27.000 -29.000 -35.000 -70.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.208.000 -8.918.000 -9.093.000 -7.714.000 -8.231.000
Driftskostnader -26.349.000 -23.077.000 -22.459.000 -18.295.000 -17.854.000
Driftsresultat 7.416.000 2.710.000 7.086.000 2.853.000 2.132.000
Finansinntekter 167.000 59.000 84.000 123.000 107.000
Finanskostnader -301.000 -531.000 -105.000 -264.000 -159.000
Finans -134.000 -472.000 -21.000 -141.000 -52.000
Konsernbidrag -173.000 0 -115.000 -161.000 0
Utbytte -5.494.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0
Årsresultat 5.668.000 1.730.000 5.482.000 2.059.000 1.527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 27.000 36.000 34.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 78.000 46.000 51.000 101.000
Sum varige driftsmidler 86.000 78.000 46.000 51.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.113.000 1.180.000 1.399.000 1.054.000 363.000
Sum anleggsmidler 1.211.000 1.286.000 1.481.000 1.139.000 491.000
Varebeholdning 8.075.000 4.978.000 6.041.000 7.094.000 6.602.000
Kundefordringer 10.522.000 8.129.000 3.922.000 2.526.000 2.310.000
Andre fordringer 442.000 290.000 577.000 631.000 1.323.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.814.000 6.532.000 7.415.000 2.906.000 6.295.000
Sum omløpsmidler 21.853.000 19.929.000 17.955.000 13.158.000 16.531.000
Sum eiendeler 23.064.000 21.215.000 19.436.000 14.297.000 17.022.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 368.000 0 1.522.000
Sum egenkapital 7.755.000 7.755.000 9.026.000 8.658.000 11.760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.042.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 758.000 975.000 3.080.000 0
Leverandørgjeld 2.212.000 1.539.000 1.206.000 541.000 332.000
Betalbar skatt 1.236.000 138.000 919.000 192.000 558.000
Skyldig offentlige avgifter 2.419.000 1.797.000 1.302.000 649.000 1.114.000
Utbytte -5.494.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.901.000 9.227.000 1.009.000 1.179.000 1.215.000
Sum kortsiktig gjeld 14.767.000 12.701.000 9.436.000 2.560.000 5.261.000
Sum gjeld og egenkapital 23.064.000 21.214.000 19.437.000 14.298.000 17.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.086.000 7.228.000 8.519.000 10.598.000 11.270.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.9 5.1 3.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.3 2.4 1.9
Soliditet 33.6 36.6 46.4 60.6 69.1
Resultatgrad 2 10.5 2 13.5 10.7
Rentedekningsgrad 24.6 5.1 67.5 11.3 14.1
Gjeldsgrad 2 1.7 1.2 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 32.9 13.1 36.9 20.8 13.2
Signatur
21.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex