Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wik Transport & Lager AS
Juridisk navn:  Wik Transport & Lager AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92801907
Trollbakken 9 Trollbakken 9 Fax:
5101 Eidsvågneset 5101 Eidsvågneset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979417160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Frank Revisjon V/frank Håland
Utvikling:
Omsetning  
  
6.45%
Resultat  
  
-197.48%
Egenkapital  
  
-29.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.348.000 15.357.000 12.901.000 15.169.000 17.588.000
Resultat: -1.277.000 1.310.000 -2.472.000 451.000 1.270.000
Egenkapital: 2.452.000 3.457.000 2.476.000 4.351.000 4.018.000
Regnskap for  Wik Transport & Lager AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.348.000 15.357.000 12.901.000 15.169.000 17.588.000
Driftskostnader -17.482.000 -13.872.000 -15.157.000 -14.493.000 -16.142.000
Driftsresultat -1.133.000 1.484.000 -2.256.000 676.000 1.446.000
Finansinntekter 0 2.000 22.000 27.000 28.000
Finanskostnader -144.000 -176.000 -238.000 -252.000 -203.000
Finans -144.000 -174.000 -216.000 -225.000 -175.000
Resultat før skatt -1.277.000 1.310.000 -2.472.000 451.000 1.270.000
Skattekostnad 272.000 -328.000 597.000 -118.000 -465.000
Årsresultat -1.005.000 982.000 -1.875.000 333.000 806.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.475.000 5.332.000 6.262.000 6.772.000 3.837.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 4.612.000 3.185.000 5.342.000 6.402.000
Sum eiendeler 8.907.000 9.944.000 9.447.000 12.114.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.352.000 3.357.000 2.376.000 4.251.000 3.918.000
Sum egenkapital 2.452.000 3.457.000 2.476.000 4.351.000 4.018.000
Sum langsiktig gjeld 2.790.000 3.560.000 4.163.000 5.444.000 2.814.000
Sum kortsiktig gjeld 3.666.000 2.927.000 2.807.000 2.320.000 3.407.000
Sum gjeld og egenkapital 8.908.000 9.944.000 9.446.000 12.115.000 10.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.078.000 14.610.000 12.711.000 14.844.000 16.907.000
Andre inntekter 270.000 747.000 190.000 326.000 681.000
Driftsinntekter 16.348.000 15.357.000 12.901.000 15.169.000 17.588.000
Varekostnad -594.000 -539.000 -558.000 -713.000 -882.000
Lønninger -7.623.000 -5.880.000 -7.395.000 -6.929.000 -7.014.000
Avskrivning -1.354.000 -1.215.000 -1.302.000 -1.288.000 -1.022.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.911.000 -6.238.000 -5.902.000 -5.563.000 -7.224.000
Driftskostnader -17.482.000 -13.872.000 -15.157.000 -14.493.000 -16.142.000
Driftsresultat -1.133.000 1.484.000 -2.256.000 676.000 1.446.000
Finansinntekter 0 2.000 22.000 27.000 28.000
Finanskostnader -144.000 -176.000 -238.000 -252.000 -203.000
Finans -144.000 -174.000 -216.000 -225.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.005.000 982.000 -1.875.000 333.000 806.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 450.000 178.000 507.000 0 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.016.000 5.145.000 5.747.000 6.763.000 3.801.000
Sum varige driftsmidler 5.016.000 5.145.000 5.747.000 6.763.000 3.801.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 5.475.000 5.332.000 6.262.000 6.772.000 3.837.000
Varebeholdning 185.000 141.000 236.000 235.000 272.000
Kundefordringer 2.695.000 3.131.000 2.175.000 2.867.000 3.009.000
Andre fordringer 248.000 292.000 360.000 317.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 1.049.000 414.000 1.924.000 2.703.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 4.612.000 3.185.000 5.342.000 6.402.000
Sum eiendeler 8.907.000 9.944.000 9.447.000 12.114.000 10.239.000
Sum opptjent egenkapital 2.352.000 3.357.000 2.376.000 4.251.000 3.918.000
Sum egenkapital 2.452.000 3.457.000 2.476.000 4.351.000 4.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 91.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.790.000 3.560.000 4.163.000 5.444.000 2.814.000
Leverandørgjeld 1.010.000 371.000 222.000 162.000 593.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 338.000
Skyldig offentlige avgifter 694.000 725.000 616.000 686.000 989.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.962.000 1.831.000 1.969.000 1.472.000 1.487.000
Sum kortsiktig gjeld 3.666.000 2.927.000 2.807.000 2.320.000 3.407.000
Sum gjeld og egenkapital 8.908.000 9.944.000 9.446.000 12.115.000 10.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -234.000 1.685.000 378.000 3.022.000 2.995.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1.1 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1.1 2.3 1.8
Soliditet 27.5 34.8 26.2 35.9 39.2
Resultatgrad -6.9 9.7 -17.5 4.5 8.2
Rentedekningsgrad -7.9 8.4 -9.5 2.8 7.3
Gjeldsgrad 2.6 1.9 2.8 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -12.7 14.9 -23.7 5.8 14.4
Signatur
31.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex