Wik Prosjekttering
Juridisk navn:  Wik Prosjekttering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3081 Klubbholmen 6 C Fax:
9497 Harstad 9409 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 996031918
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/21/2010
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 104.000
Resultat: 55.000
Egenkapital: 39.000
Regnskap for  Wik Prosjekttering
Resultat 2010
Driftsinntekter 104.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat 55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 55.000
Skattekostnad -16.000
Årsresultat 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000
Sum omløpsmidler 61.000
Sum eiendeler 70.000
Sum opptjent egenkapital 39.000
Sum egenkapital 39.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 104.000
Varekostnad -3.000
Lønninger -18.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000
Driftskostnader -49.000
Driftsresultat 55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000
Sum anleggsmidler 9.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 29.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 31.000
Sum omløpsmidler 61.000
Sum eiendeler 70.000
Sum opptjent egenkapital 39.000
Sum egenkapital 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 16.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 2.0
Soliditet 55.7
Resultatgrad 52.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 78.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex