Wik Oslo As
Juridisk navn:  Wik Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47395230
Schweigaardsgate 56 Schweigaardsgate 56 Fax:
0656 Oslo 656 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914234123
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/23/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.97%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-81.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 374.000 623.000 178.000 43.000 0
Resultat: -210.000 -60.000 -46.000 -148.000 -29.000
Egenkapital: -469.000 -259.000 -199.000 -152.000 -4.000
Regnskap for  Wik Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 374.000 623.000 178.000 43.000 0
Driftskostnader -584.000 -683.000 -223.000 -243.000 -29.000
Driftsresultat -210.000 -60.000 -46.000 -200.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 52.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 52.000 0
Resultat før skatt -210.000 -60.000 -46.000 -148.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -210.000 -60.000 -46.000 -148.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 47.000 57.000 69.000 9.000
Sum omløpsmidler 174.000 302.000 181.000 171.000 10.000
Sum eiendeler 212.000 349.000 238.000 240.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -493.000 -283.000 -223.000 -177.000 -29.000
Sum egenkapital -469.000 -259.000 -199.000 -152.000 -4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 680.000 608.000 437.000 393.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 349.000 238.000 240.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 374.000 623.000 178.000 43.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 374.000 623.000 178.000 43.000 0
Varekostnad -16.000 -27.000 -27.000 -10.000 0
Lønninger -354.000 -440.000 0 0 0
Avskrivning -10.000 -10.000 -12.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -206.000 -184.000 -226.000 -29.000
Driftskostnader -584.000 -683.000 -223.000 -243.000 -29.000
Driftsresultat -210.000 -60.000 -46.000 -200.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 52.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 52.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -210.000 -60.000 -46.000 -148.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 39.000 49.000 61.000 0
Sum varige driftsmidler 29.000 39.000 49.000 61.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 38.000 47.000 57.000 69.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 98.000 4.000 10.000 0
Andre fordringer 0 5.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 198.000 172.000 79.000 10.000
Sum omløpsmidler 174.000 302.000 181.000 171.000 10.000
Sum eiendeler 212.000 349.000 238.000 240.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -493.000 -283.000 -223.000 -177.000 -29.000
Sum egenkapital -469.000 -259.000 -199.000 -152.000 -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 19.000 -8.000 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 70.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 662.000 519.000 444.000 393.000 0
Sum kortsiktig gjeld 680.000 608.000 437.000 393.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 349.000 238.000 240.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -506.000 -306.000 -256.000 -222.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5
Soliditet -222.3 -74.2 -83.6 -63.1 -21.1
Resultatgrad -56.1 -9.6 -25.8 -465.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -2.3 -2.2 -2.6 -5.8
Total kapitalrentabilitet -99.5 -17.2 -19.3 -61.4 -152.6
Signatur
01.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
WIK RAGNHILD
Prokurister
01.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
WIK RAGNHILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex