Wik Invest & Holding As
Juridisk navn:  Wik Invest & Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjordgata 1 Fjordgata 1 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 916623216
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -14.000 -3.000
Egenkapital: 30.000 30.000 31.000
Regnskap for  Wik Invest & Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 -14.000 -3.000
Driftsresultat 0 -14.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -14.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -14.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 30.000 31.000 23.000
Sum eiendeler 30.000 31.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -3.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 31.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -14.000 -3.000
Driftskostnader 0 -14.000 -3.000
Driftsresultat 0 -14.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -14.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 20.000 0
Kasse, bank 30.000 10.000 23.000
Sum omløpsmidler 30.000 31.000 23.000
Sum eiendeler 30.000 31.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -3.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 31.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 30.000 20.000
Likviditetsgrad 1 3 7.7
Likviditetsgrad 2 0 3 7.7
Soliditet 1 96.8 91.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 -45.2 -8.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex