Wik Hamar As
Juridisk navn:  Wik Hamar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 130 Skansvegen 5 Fax:
2381 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 897841282
Aksjekapital: 966.500 NOK
Etableringsdato: 11/26/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.85%
Resultat  
  
29.56%
Egenkapital  
  
6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.201.000 1.124.000 1.106.000 1.097.000 1.080.000
Resultat: 846.000 653.000 749.000 719.000 597.000
Egenkapital: 10.235.000 9.586.000 9.093.000 8.534.000 8.017.000
Regnskap for  Wik Hamar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.201.000 1.124.000 1.106.000 1.097.000 1.080.000
Driftskostnader -389.000 -500.000 -385.000 -405.000 -498.000
Driftsresultat 812.000 624.000 720.000 692.000 582.000
Finansinntekter 33.000 30.000 29.000 26.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 33.000 29.000 29.000 26.000 15.000
Resultat før skatt 846.000 653.000 749.000 719.000 597.000
Skattekostnad -197.000 -160.000 -191.000 -201.000 -162.000
Årsresultat 649.000 493.000 559.000 518.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.378.000 6.575.000 6.488.000 6.718.000 6.972.000
Sum omløpsmidler 2.051.000 3.270.000 2.837.000 2.105.000 1.248.000
Sum eiendeler 10.429.000 9.845.000 9.325.000 8.823.000 8.220.000
Sum opptjent egenkapital 8.188.000 7.539.000 7.046.000 6.487.000 5.970.000
Sum egenkapital 10.235.000 9.586.000 9.093.000 8.534.000 8.017.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 259.000 233.000 288.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 10.429.000 9.845.000 9.326.000 8.822.000 8.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.201.000 1.124.000 1.106.000 1.097.000 1.080.000
Driftsinntekter 1.201.000 1.124.000 1.106.000 1.097.000 1.080.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -233.000 -223.000 -223.000 -223.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -277.000 -162.000 -182.000 -273.000
Driftskostnader -389.000 -500.000 -385.000 -405.000 -498.000
Driftsresultat 812.000 624.000 720.000 692.000 582.000
Finansinntekter 33.000 30.000 29.000 26.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -1.000
Finans 33.000 29.000 29.000 26.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 649.000 493.000 559.000 518.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 73.000 78.000 87.000 103.000
Fast eiendom 8.308.000 6.479.000 6.378.000 6.589.000 6.817.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 23.000 33.000 42.000 52.000
Sum varige driftsmidler 8.321.000 6.502.000 6.410.000 6.631.000 6.869.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.378.000 6.575.000 6.488.000 6.718.000 6.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 3.000
Andre fordringer 2.044.000 3.270.000 2.837.000 2.105.000 1.245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.051.000 3.270.000 2.837.000 2.105.000 1.248.000
Sum eiendeler 10.429.000 9.845.000 9.325.000 8.823.000 8.220.000
Sum opptjent egenkapital 8.188.000 7.539.000 7.046.000 6.487.000 5.970.000
Sum egenkapital 10.235.000 9.586.000 9.093.000 8.534.000 8.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 99.000 3.000 4.000 21.000
Betalbar skatt 180.000 155.000 182.000 185.000 147.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 42.000 44.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000 5.000 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 259.000 233.000 288.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 10.429.000 9.845.000 9.326.000 8.822.000 8.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.857.000 3.011.000 2.604.000 1.817.000 1.044.000
Likviditetsgrad 1 10.6 12.6 12.2 7.3 6.1
Likviditetsgrad 2 10.6 12.6 12.2 7.4 6.2
Soliditet 98.1 97.4 97.5 96.7 97.5
Resultatgrad 67.6 55.5 65.1 63.1 53.9
Rentedekningsgrad 6 598.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.1 6.6 8 8.1 7.3
Signatur
23.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex