Wik Gruppen As
Juridisk navn:  Wik Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90168588
Alvøens skolevei 3 Alvøens skolevei 3 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911651734
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.91%
Resultat  
  
-120.81%
Egenkapital  
  
-21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.000 282.000 88.000 0 0
Resultat: -31.000 149.000 57.000 -34.000 -18.000
Egenkapital: 108.000 138.000 24.000 -33.000 1.000
Regnskap for  Wik Gruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.000 282.000 88.000 0 0
Driftskostnader -43.000 -123.000 -14.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -23.000 160.000 74.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 5.000 0
Finanskostnader -13.000 -15.000 -17.000 -23.000 -6.000
Finans -9.000 -11.000 -17.000 -18.000 -6.000
Resultat før skatt -31.000 149.000 57.000 -34.000 -18.000
Skattekostnad 0 -34.000 0 0 0
Årsresultat -31.000 114.000 57.000 -34.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 560.000 566.000 693.000 772.000 330.000
Sum omløpsmidler 3.000 131.000 67.000 8.000 95.000
Sum eiendeler 563.000 697.000 760.000 780.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 108.000 -6.000 -63.000 -29.000
Sum egenkapital 108.000 138.000 24.000 -33.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 453.000 493.000 735.000 768.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 67.000 1.000 45.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 698.000 760.000 780.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 282.000 88.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 282.000 88.000 0 0
Varekostnad 0 -76.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -47.000 -14.000 -17.000 -13.000
Driftskostnader -43.000 -123.000 -14.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -23.000 160.000 74.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 5.000 0
Finanskostnader -13.000 -15.000 -17.000 -23.000 -6.000
Finans -9.000 -11.000 -17.000 -18.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 114.000 57.000 -34.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 560.000 566.000 693.000 772.000 330.000
Sum anleggsmidler 560.000 566.000 693.000 772.000 330.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 40.000 29.000 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 91.000 35.000 8.000 95.000
Sum omløpsmidler 3.000 131.000 67.000 8.000 95.000
Sum eiendeler 563.000 697.000 760.000 780.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 108.000 -6.000 -63.000 -29.000
Sum egenkapital 108.000 138.000 24.000 -33.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 453.000 493.000 735.000 768.000 300.000
Leverandørgjeld 2.000 22.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 1.000 45.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 67.000 1.000 45.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 698.000 760.000 780.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 64.000 66.000 -37.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 6 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 2 6 0.2 0.8
Soliditet 19.2 19.8 3.2 -4.2 0.2
Resultatgrad 56.7 84.1
Rentedekningsgrad -1.8 10.7 4.4 -0.5 -2.2
Gjeldsgrad 4.2 4.1 30.7 -24.6 424.0
Total kapitalrentabilitet -3.4 23.5 9.7 -1.5 -3.1
Signatur
01.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex