Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wik Dagligvarer AS
Juridisk navn:  Wik Dagligvarer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57858191
Fax: 57859837
6717 Flatraket 6717 Flatraket
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 986817840
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/6/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.06%
Resultat  
  
-57.14%
Egenkapital  
  
13.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.269.000 8.102.000 7.755.000 7.648.000 7.702.000
Resultat: 90.000 210.000 59.000 -137.000 263.000
Egenkapital: 654.000 575.000 375.000 316.000 453.000
Regnskap for  Wik Dagligvarer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.269.000 8.102.000 7.755.000 7.648.000 7.702.000
Driftskostnader -8.171.000 -7.874.000 -7.670.000 -7.767.000 -7.424.000
Driftsresultat 98.000 228.000 85.000 -120.000 276.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -17.000 -26.000 -17.000 -14.000
Finans -8.000 -17.000 -26.000 -17.000 -14.000
Resultat før skatt 90.000 210.000 59.000 -137.000 263.000
Skattekostnad -12.000 -10.000 0 0 -36.000
Årsresultat 78.000 200.000 59.000 -137.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 481.000 462.000 523.000 132.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.364.000 1.122.000 1.092.000 1.240.000
Sum eiendeler 1.611.000 1.845.000 1.584.000 1.615.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital 400.000 321.000 121.000 62.000 199.000
Sum egenkapital 654.000 575.000 375.000 316.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 364.000 456.000 536.000 586.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 815.000 674.000 713.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.613.000 1.846.000 1.585.000 1.615.000 1.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.052.000 7.884.000 7.495.000 7.437.000 7.523.000
Andre inntekter 217.000 218.000 261.000 211.000 179.000
Driftsinntekter 8.269.000 8.102.000 7.755.000 7.648.000 7.702.000
Varekostnad -6.208.000 -6.055.000 -5.860.000 -5.892.000 -5.800.000
Lønninger -1.149.000 -1.067.000 -1.086.000 -1.162.000 -969.000
Avskrivning -54.000 -60.000 -61.000 -46.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -760.000 -692.000 -663.000 -667.000 -642.000
Driftskostnader -8.171.000 -7.874.000 -7.670.000 -7.767.000 -7.424.000
Driftsresultat 98.000 228.000 85.000 -120.000 276.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -17.000 -26.000 -17.000 -14.000
Finans -8.000 -17.000 -26.000 -17.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 200.000 59.000 -137.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 133.000 154.000 175.000 195.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 227.000 326.000 286.000 327.000 131.000
Sum varige driftsmidler 360.000 480.000 461.000 522.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 361.000 481.000 462.000 523.000 132.000
Varebeholdning 729.000 785.000 705.000 692.000 630.000
Kundefordringer 50.000 186.000 50.000 51.000 61.000
Andre fordringer 310.000 294.000 266.000 276.000 461.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 100.000 102.000 73.000 88.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.364.000 1.122.000 1.092.000 1.240.000
Sum eiendeler 1.611.000 1.845.000 1.584.000 1.615.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital 400.000 321.000 121.000 62.000 199.000
Sum egenkapital 654.000 575.000 375.000 316.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 7.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 116.000 97.000 76.000 0
Sum langsiktig gjeld 364.000 456.000 536.000 586.000 320.000
Leverandørgjeld 306.000 471.000 345.000 394.000 310.000
Betalbar skatt 16.000 4.000 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 77.000 81.000 92.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 147.000 150.000 151.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 815.000 674.000 713.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.613.000 1.846.000 1.585.000 1.615.000 1.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 549.000 448.000 379.000 641.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.7 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.6 1.1
Soliditet 40.5 31.1 23.7 19.6 33.0
Resultatgrad 1.2 2.8 1.1 -1.6 3.6
Rentedekningsgrad 8.2 13.4 3.3 -7.1 19.7
Gjeldsgrad 1.5 2.2 3.2 4.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 6.3 12.4 5.4 -7.4 20.1
Signatur
15.06.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex