Wik As
Juridisk navn:  Wik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trollbakken 9 Trollbakken 9 Fax:
5101 Eidsvågneset 5101 Eidsvågneset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913432002
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 3/13/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Frank Revisjon V/frank Håland
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 24.000 -13.000 0
Egenkapital: 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.026.000 2.540.000
Regnskap for  Wik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -24.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -24.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 17.000 17.000 48.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 17.000 48.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 0 0 24.000 -13.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 24.000 -13.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum omløpsmidler 485.000 502.000 550.000 526.000 40.000
Sum eiendeler 2.985.000 3.002.000 3.050.000 3.026.000 2.540.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 10.000 10.000 -14.000 0
Sum egenkapital 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.026.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 1.935.000 1.952.000 2.000.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.985.000 3.002.000 3.050.000 3.026.000 2.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -24.000 -14.000 -1.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -24.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -24.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 17.000 17.000 48.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 17.000 48.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 24.000 -13.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 417.000 417.000 448.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 85.000 102.000 526.000 40.000
Sum omløpsmidler 485.000 502.000 550.000 526.000 40.000
Sum eiendeler 2.985.000 3.002.000 3.050.000 3.026.000 2.540.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 10.000 10.000 -14.000 0
Sum egenkapital 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.026.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.935.000 1.952.000 2.000.000 2.000.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.985.000 3.002.000 3.050.000 3.026.000 2.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 502.000 550.000 526.000 40.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 35.2 3 34.4 33.9 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.9 1.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.8 -0.4 0.0
Signatur
28.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex