Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Western Seaproducts AS
Juridisk navn:  Western Seaproducts AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049550
Vartdalsstranda 843 Hamnevegen 85 Fax: 70042260
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 944725520
Aksjekapital: 648.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 9/17/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.83%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.652.000 15.734.000 20.502.000 13.759.000 18.852.000
Resultat: 48.000 40.000 38.000 28.000 63.000
Egenkapital: 2.946.000 2.896.000 2.853.000 2.455.000 2.418.000
Regnskap for  Western Seaproducts AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.652.000 15.734.000 20.502.000 13.759.000 18.852.000
Driftskostnader -16.363.000 -15.505.000 -20.312.000 -13.520.000 -18.560.000
Driftsresultat 289.000 230.000 190.000 238.000 291.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 10.000
Finanskostnader -247.000 -196.000 -157.000 -214.000 -239.000
Finans -242.000 -191.000 -152.000 -210.000 -229.000
Resultat før skatt 48.000 40.000 38.000 28.000 63.000
Skattekostnad 1.000 3.000 4.000 9.000 -17.000
Årsresultat 49.000 43.000 42.000 37.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.320.000 19.253.000 13.567.000 13.837.000 15.009.000
Sum omløpsmidler 6.371.000 3.712.000 12.493.000 1.821.000 4.000.000
Sum eiendeler 28.691.000 22.965.000 26.060.000 15.658.000 19.009.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 213.000 170.000 128.000 91.000
Sum egenkapital 2.946.000 2.896.000 2.853.000 2.455.000 2.418.000
Sum langsiktig gjeld 7.367.000 6.741.000 4.007.000 4.872.000 6.033.000
Sum kortsiktig gjeld 18.378.000 13.327.000 19.200.000 8.331.000 10.558.000
Sum gjeld og egenkapital 28.690.000 22.964.000 26.060.000 15.658.000 19.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.652.000 15.734.000 20.502.000 13.759.000 18.852.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.652.000 15.734.000 20.502.000 13.759.000 18.852.000
Varekostnad -4.929.000 -5.409.000 -7.550.000 -4.238.000 -6.387.000
Lønninger -6.256.000 -5.966.000 -8.461.000 -5.053.000 -7.875.000
Avskrivning -2.482.000 -1.842.000 -1.490.000 -1.505.000 -1.520.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.696.000 -2.288.000 -2.811.000 -2.724.000 -2.778.000
Driftskostnader -16.363.000 -15.505.000 -20.312.000 -13.520.000 -18.560.000
Driftsresultat 289.000 230.000 190.000 238.000 291.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 10.000
Finanskostnader -247.000 -196.000 -157.000 -214.000 -239.000
Finans -242.000 -191.000 -152.000 -210.000 -229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 43.000 42.000 37.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.989.000 8.119.000 6.868.000 6.389.000 6.383.000
Maskiner anlegg 2.727.000 1.462.000 636.000 906.000 1.091.000
Driftsløsøre 10.132.000 9.086.000 5.499.000 6.077.000 6.935.000
Sum varige driftsmidler 22.320.000 19.253.000 13.567.000 13.837.000 15.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.320.000 19.253.000 13.567.000 13.837.000 15.009.000
Varebeholdning 349.000 279.000 156.000 168.000 94.000
Kundefordringer 5.361.000 1.791.000 10.363.000 848.000 428.000
Andre fordringer 261.000 484.000 660.000 112.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 400.000 1.158.000 839.000 692.000 992.000
Sum omløpsmidler 6.371.000 3.712.000 12.493.000 1.821.000 4.000.000
Sum eiendeler 28.691.000 22.965.000 26.060.000 15.658.000 19.009.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 213.000 170.000 128.000 91.000
Sum egenkapital 2.946.000 2.896.000 2.853.000 2.455.000 2.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 318.000 320.000 322.000 208.000 217.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.942.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.367.000 6.741.000 4.007.000 4.872.000 6.033.000
Leverandørgjeld 1.907.000 9.836.000 16.351.000 5.748.000 8.251.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.597.000 1.957.000 1.524.000 2.134.000 1.376.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 932.000 1.534.000 1.325.000 449.000 931.000
Sum kortsiktig gjeld 18.378.000 13.327.000 19.200.000 8.331.000 10.558.000
Sum gjeld og egenkapital 28.690.000 22.964.000 26.060.000 15.658.000 19.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.007.000 -9.615.000 -6.707.000 -6.510.000 -6.558.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.7 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4
Soliditet 10.3 12.6 10.9 15.7 12.7
Resultatgrad 1.7 1.5 0.9 1.7 1.5
Rentedekningsgrad 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3
Gjeldsgrad 8.7 6.9 8.1 5.4 6.9
Total kapitalrentabilitet 1 1 0.7 1.5 1.6
Signatur
12.04.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex