Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wellstarter As
Juridisk navn:  Wellstarter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48996949
Postboks 5792 Torgarden Stiklestadveien 3 Fax:
7437 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915535364
Aksjekapital: 77.160 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/5/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.06%
Egenkapital  
  
25.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 22.000 0 300.000 0
Resultat: -228.000 -994.000 -593.000 251.000 -21.000
Egenkapital: 24.449.000 19.426.000 11.670.000 5.208.000 9.000
Regnskap for  Wellstarter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 22.000 0 300.000 0
Driftskostnader -260.000 -1.030.000 -602.000 -48.000 -21.000
Driftsresultat -260.000 -1.007.000 -602.000 252.000 -21.000
Finansinntekter 239.000 15.000 11.000 1.000 0
Finanskostnader -208.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 31.000 14.000 9.000 0 0
Resultat før skatt -228.000 -994.000 -593.000 251.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 55.000 -55.000 0
Årsresultat -228.000 -994.000 -538.000 196.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.759.000 13.641.000 8.563.000 4.235.000 102.000
Sum omløpsmidler 12.981.000 8.764.000 4.260.000 1.395.000 31.000
Sum eiendeler 38.740.000 22.405.000 12.823.000 5.630.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.356.000 -363.000 175.000 -21.000
Sum egenkapital 24.449.000 19.426.000 11.670.000 5.208.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 8.920.000 0 0 55.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.371.000 2.978.000 1.153.000 367.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 38.740.000 22.405.000 12.823.000 5.630.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 22.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 300.000 0
Driftsinntekter 0 22.000 0 300.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -54.000 -23.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -1.007.000 -602.000 -48.000 -21.000
Driftskostnader -260.000 -1.030.000 -602.000 -48.000 -21.000
Driftsresultat -260.000 -1.007.000 -602.000 252.000 -21.000
Finansinntekter 239.000 15.000 11.000 1.000 0
Finanskostnader -208.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finans 31.000 14.000 9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -228.000 -994.000 -538.000 196.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.664.000 13.527.000 8.563.000 4.235.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 114.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 95.000 114.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.759.000 13.641.000 8.563.000 4.235.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0 0 0
Andre fordringer 5.324.000 6.238.000 1.540.000 1.157.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.656.000 2.511.000 2.720.000 238.000 30.000
Sum omløpsmidler 12.981.000 8.764.000 4.260.000 1.395.000 31.000
Sum eiendeler 38.740.000 22.405.000 12.823.000 5.630.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.356.000 -363.000 175.000 -21.000
Sum egenkapital 24.449.000 19.426.000 11.670.000 5.208.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 55.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.920.000 0 0 55.000 0
Leverandørgjeld 3.869.000 2.313.000 877.000 355.000 102.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 437.000 248.000 151.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.065.000 417.000 124.000 12.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 5.371.000 2.978.000 1.153.000 367.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 38.740.000 22.405.000 12.823.000 5.630.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.610.000 5.786.000 3.107.000 1.028.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.9 3.7 3.8 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.9 3.7 3.8 0.3
Soliditet 63.1 86.7 9 92.5 6.8
Resultatgrad -4577.3 8
Rentedekningsgrad -1.3 - 2
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.1 0.1 13.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 -4.4 -4.6 4.5 -15.8
Signatur
01.05.2017
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex