Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Welding Repair Service AS
Juridisk navn:  Welding Repair Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51541188
Finnestadjordet 14 Finnestadjordet 14 Fax: 51541189
4029 Stavanger 4029 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985491607
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/26/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.49%
Resultat  
  
-56.6%
Egenkapital  
  
-9.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.957.000 2.803.000 641.000 2.211.000 4.299.000
Resultat: -368.000 -235.000 -1.950.000 -1.045.000 -121.000
Egenkapital: 3.492.000 3.860.000 4.095.000 6.045.000 7.141.000
Regnskap for  Welding Repair Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.957.000 2.803.000 641.000 2.211.000 4.299.000
Driftskostnader -3.322.000 -3.035.000 -2.593.000 -3.265.000 -4.453.000
Driftsresultat -365.000 -232.000 -1.950.000 -1.055.000 -153.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 15.000 37.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 -3.000 0 10.000 32.000
Resultat før skatt -368.000 -235.000 -1.950.000 -1.045.000 -121.000
Skattekostnad 0 0 0 -51.000 11.000
Årsresultat -368.000 -235.000 -1.950.000 -1.096.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 31.000 70.000 119.000 189.000
Sum omløpsmidler 4.737.000 4.363.000 4.377.000 6.424.000 7.624.000
Sum eiendeler 4.749.000 4.394.000 4.447.000 6.543.000 7.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.090.000 3.459.000 3.694.000 5.644.000 6.739.000
Sum egenkapital 3.492.000 3.860.000 4.095.000 6.045.000 7.141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.257.000 534.000 352.000 498.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 4.748.000 4.394.000 4.447.000 6.543.000 7.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.957.000 2.803.000 641.000 2.211.000 4.299.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.957.000 2.803.000 641.000 2.211.000 4.299.000
Varekostnad -977.000 -480.000 -147.000 -296.000 -266.000
Lønninger -1.576.000 -1.644.000 -1.584.000 -1.815.000 -2.265.000
Avskrivning -19.000 -39.000 -49.000 -51.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -750.000 -872.000 -813.000 -1.103.000 -1.875.000
Driftskostnader -3.322.000 -3.035.000 -2.593.000 -3.265.000 -4.453.000
Driftsresultat -365.000 -232.000 -1.950.000 -1.055.000 -153.000
Finansinntekter 2.000 2.000 5.000 15.000 37.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -3.000 -3.000 0 10.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -368.000 -235.000 -1.950.000 -1.096.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.000 25.000 60.000 105.000 120.000
Driftsløsøre 2.000 6.000 10.000 15.000 19.000
Sum varige driftsmidler 12.000 31.000 70.000 119.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 31.000 70.000 119.000 189.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 1.510.000 287.000 13.000 351.000 397.000
Andre fordringer 60.000 76.000 107.000 72.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.067.000 3.900.000 4.157.000 5.901.000 6.966.000
Sum omløpsmidler 4.737.000 4.363.000 4.377.000 6.424.000 7.624.000
Sum eiendeler 4.749.000 4.394.000 4.447.000 6.543.000 7.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.090.000 3.459.000 3.694.000 5.644.000 6.739.000
Sum egenkapital 3.492.000 3.860.000 4.095.000 6.045.000 7.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 769.000 116.000 88.000 127.000 236.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 287.000 278.000 103.000 206.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 140.000 161.000 166.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 1.257.000 534.000 352.000 498.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 4.748.000 4.394.000 4.447.000 6.543.000 7.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.480.000 3.829.000 4.025.000 5.926.000 6.951.000
Likviditetsgrad 1 3.8 8 12.4 12.9 11.3
Likviditetsgrad 2 3.7 8 12.2 12.7 11.2
Soliditet 73.5 87.8 92.1 92.4 91.4
Resultatgrad -12.3 -8.3 -304.2 -47.7 -3.6
Rentedekningsgrad -46.4 -23.2
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.6 -5.2 -43.7 -15.9 -1.5
Signatur
28.03.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex