Wang AS
Juridisk navn:  Wang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22129700
Hansteens Gate 8 Hansteens Gate 8 Fax: 22129712
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933126013
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 7/4/1938 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
11.92%
Resultat  
  
2948.11%
Egenkapital  
  
18.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 91.085.000 81.384.000 80.882.000 78.469.000 70.788.000
Resultat: 6.462.000 212.000 2.688.000 4.262.000 4.184.000
Egenkapital: 41.917.000 35.455.000 35.243.000 32.555.000 28.293.000
Regnskap for  Wang AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 91.085.000 81.384.000 80.882.000 78.469.000 70.788.000
Driftskostnader -84.311.000 -81.179.000 -78.259.000 -74.363.000 -66.904.000
Driftsresultat 6.775.000 204.000 2.624.000 4.105.000 3.884.000
Finansinntekter 7.000 46.000 65.000 157.000 301.000
Finanskostnader -320.000 -38.000 -1.000 0 -1.000
Finans -313.000 8.000 64.000 157.000 300.000
Resultat før skatt 6.462.000 212.000 2.688.000 4.262.000 4.184.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.462.000 212.000 2.688.000 4.262.000 4.184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.185.000 46.665.000 25.067.000 17.665.000 18.159.000
Sum omløpsmidler 12.769.000 19.026.000 29.556.000 34.516.000 29.286.000
Sum eiendeler 68.954.000 65.691.000 54.623.000 52.181.000 47.445.000
Sum opptjent egenkapital 41.813.000 35.351.000 35.139.000 32.451.000 28.189.000
Sum egenkapital 41.917.000 35.455.000 35.243.000 32.555.000 28.293.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 7.000.000 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 21.036.000 23.235.000 19.380.000 19.624.000 19.150.000
Sum gjeld og egenkapital 68.953.000 65.690.000 54.623.000 52.181.000 47.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.232.000 12.180.000 11.999.000 11.796.000 12.030.000
Andre inntekter 77.853.000 69.203.000 68.883.000 66.673.000 58.758.000
Driftsinntekter 91.085.000 81.384.000 80.882.000 78.469.000 70.788.000
Varekostnad -10.327.000 -9.665.000 -8.540.000 -7.978.000 -6.787.000
Lønninger -54.145.000 -52.433.000 -50.526.000 -46.603.000 -44.386.000
Avskrivning -3.054.000 -2.229.000 -2.037.000 -1.877.000 -2.068.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.785.000 -16.852.000 -17.156.000 -17.905.000 -13.663.000
Driftskostnader -84.311.000 -81.179.000 -78.259.000 -74.363.000 -66.904.000
Driftsresultat 6.775.000 204.000 2.624.000 4.105.000 3.884.000
Finansinntekter 7.000 46.000 65.000 157.000 301.000
Finanskostnader -320.000 -38.000 -1.000 0 -1.000
Finans -313.000 8.000 64.000 157.000 300.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -6.350.000 -1.350.000 0 0
Årsresultat 6.462.000 212.000 2.688.000 4.262.000 4.184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 51.907.000 42.745.000 21.546.000 16.221.000 17.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.275.000 3.920.000 3.521.000 1.381.000 641.000
Sum varige driftsmidler 56.182.000 46.665.000 25.067.000 17.601.000 18.108.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 63.000 51.000
Sum anleggsmidler 56.185.000 46.665.000 25.067.000 17.665.000 18.159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.552.000 5.695.000 4.486.000 5.153.000 5.051.000
Andre fordringer 2.662.000 3.374.000 2.227.000 2.112.000 2.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.555.000 9.957.000 22.843.000 27.251.000 22.153.000
Sum omløpsmidler 12.769.000 19.026.000 29.556.000 34.516.000 29.286.000
Sum eiendeler 68.954.000 65.691.000 54.623.000 52.181.000 47.445.000
Sum opptjent egenkapital 41.813.000 35.351.000 35.139.000 32.451.000 28.189.000
Sum egenkapital 41.917.000 35.455.000 35.243.000 32.555.000 28.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 7.000.000 0 2.000 2.000
Leverandørgjeld 6.287.000 4.894.000 3.999.000 2.620.000 2.089.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.875.000 3.990.000 3.686.000 3.581.000 3.397.000
Utbytte 0 -6.350.000 -1.350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.874.000 14.352.000 11.695.000 13.423.000 13.663.000
Sum kortsiktig gjeld 21.036.000 23.235.000 19.380.000 19.624.000 19.150.000
Sum gjeld og egenkapital 68.953.000 65.690.000 54.623.000 52.181.000 47.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.267.000 -4.209.000 10.176.000 14.892.000 10.136.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1.5 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.5 1.8 1.6
Soliditet 60.8 5 64.5 62.4 59.6
Resultatgrad 7.4 0.3 3.2 5.2 5.5
Rentedekningsgrad 21.2 5.4 2 4185.0
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 9.8 0.4 4.9 8.2 8.8
Signatur
16.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
LAE INGAR FRIDTHJOF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex