Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Walmann Salong AS
Juridisk navn:  Walmann Salong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35523490
Liegata 10 Liegata 10 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 990395926
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/28/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: myra frisør as
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.47%
Resultat  
  
-13.24%
Egenkapital  
  
-28.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.488.000 4.509.000 4.453.000 4.225.000 4.044.000
Resultat: 308.000 355.000 -123.000 232.000 255.000
Egenkapital: 112.000 157.000 90.000 187.000 225.000
Regnskap for  Walmann Salong AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.488.000 4.509.000 4.453.000 4.225.000 4.044.000
Driftskostnader -4.183.000 -4.156.000 -4.579.000 -3.995.000 -3.786.000
Driftsresultat 305.000 352.000 -126.000 230.000 258.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -2.000 -7.000
Finans 3.000 3.000 3.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt 308.000 355.000 -123.000 232.000 255.000
Skattekostnad -74.000 -89.000 26.000 -69.000 -76.000
Årsresultat 235.000 267.000 -97.000 163.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 91.000 99.000 73.000 98.000
Sum omløpsmidler 899.000 936.000 702.000 922.000 876.000
Sum eiendeler 999.000 1.027.000 801.000 995.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 57.000 -10.000 87.000 125.000
Sum egenkapital 112.000 157.000 90.000 187.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 888.000 870.000 710.000 807.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.027.000 800.000 994.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.486.000 4.508.000 4.451.000 4.225.000 4.044.000
Andre inntekter 2.000 1.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 4.488.000 4.509.000 4.453.000 4.225.000 4.044.000
Varekostnad -469.000 -431.000 -488.000 -453.000 -481.000
Lønninger -2.893.000 -2.857.000 -3.202.000 -2.761.000 -2.401.000
Avskrivning -15.000 -11.000 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -813.000 -821.000 -899.000 -834.000 -842.000
Driftskostnader -4.183.000 -4.156.000 -4.579.000 -3.995.000 -3.786.000
Driftsresultat 305.000 352.000 -126.000 230.000 258.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -2.000 -7.000
Finans 3.000 3.000 3.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -280.000 -200.000 0 -200.000 -170.000
Årsresultat 235.000 267.000 -97.000 163.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 41.000 99.000 73.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 50.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.000 50.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 91.000 99.000 73.000 98.000
Varebeholdning 154.000 147.000 183.000 173.000 120.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 25.000 9.000 42.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 721.000 764.000 509.000 707.000 734.000
Sum omløpsmidler 899.000 936.000 702.000 922.000 876.000
Sum eiendeler 999.000 1.027.000 801.000 995.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 57.000 -10.000 87.000 125.000
Sum egenkapital 112.000 157.000 90.000 187.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 271.000 55.000 22.000 4.000 90.000
Betalbar skatt 63.000 31.000 0 44.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 321.000 352.000 395.000 342.000 265.000
Utbytte -280.000 -200.000 0 -200.000 -170.000
Annen kortsiktig gjeld 233.000 231.000 294.000 217.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 888.000 870.000 710.000 807.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.027.000 800.000 994.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 66.000 -8.000 115.000 127.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.7 1.0 1.1
Soliditet 11.2 15.3 11.3 18.8 23.1
Resultatgrad 6.8 7.8 -2.8 5.4 6.4
Rentedekningsgrad 152.5 3 117.0 37.4
Gjeldsgrad 7.9 5.5 7.9 4.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 3 34.7 -15.4 23.5 26.9
Signatur
12.04.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex