Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Walmann Bygg As
Juridisk navn:  Walmann Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90956320
Langhusveien 204 Langhusveien 204 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 996406113
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/10/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.66%
Resultat  
  
562.71%
Egenkapital  
  
9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.104.000 2.991.000 3.350.000 2.293.000 4.813.000
Resultat: 273.000 -59.000 266.000 -120.000 629.000
Egenkapital: 756.000 693.000 752.000 522.000 642.000
Regnskap for  Walmann Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.104.000 2.991.000 3.350.000 2.293.000 4.813.000
Driftskostnader -1.830.000 -3.047.000 -3.083.000 -2.408.000 -4.175.000
Driftsresultat 274.000 -57.000 267.000 -115.000 637.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -5.000 -8.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -5.000 -8.000
Resultat før skatt 273.000 -59.000 266.000 -120.000 629.000
Skattekostnad -49.000 0 -37.000 0 -87.000
Årsresultat 224.000 -59.000 229.000 -120.000 542.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.000 144.000 11.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 877.000 823.000 1.112.000 834.000 1.268.000
Sum eiendeler 1.152.000 967.000 1.123.000 848.000 1.268.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 542.000
Sum egenkapital 756.000 693.000 752.000 522.000 642.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 10.000 10.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 272.000 362.000 316.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 1.151.000 967.000 1.124.000 848.000 1.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.104.000 2.991.000 3.350.000 2.293.000 4.813.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.104.000 2.991.000 3.350.000 2.293.000 4.813.000
Varekostnad -1.476.000 -2.652.000 -2.615.000 -2.024.000 -3.344.000
Lønninger -208.000 -128.000 -257.000 -156.000 -580.000
Avskrivning -31.000 -39.000 -4.000 -5.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -228.000 -207.000 -223.000 -213.000
Driftskostnader -1.830.000 -3.047.000 -3.083.000 -2.408.000 -4.175.000
Driftsresultat 274.000 -57.000 267.000 -115.000 637.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -5.000 -8.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -5.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -160.000 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 -59.000 229.000 -120.000 542.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 100.000 125.000 6.000 0 0
Driftsløsøre 14.000 19.000 5.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 114.000 144.000 11.000 14.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 275.000 144.000 11.000 14.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 147.000
Kundefordringer 579.000 431.000 550.000 368.000 952.000
Andre fordringer 74.000 0 0 75.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 223.000 392.000 563.000 391.000 169.000
Sum omløpsmidler 877.000 823.000 1.112.000 834.000 1.268.000
Sum eiendeler 1.152.000 967.000 1.123.000 848.000 1.268.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 542.000
Sum egenkapital 756.000 693.000 752.000 522.000 642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 10.000 10.000 74.000
Leverandørgjeld 52.000 193.000 81.000 273.000 174.000
Betalbar skatt 49.000 0 37.000 0 87.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 79.000 190.000 2.000 157.000
Utbytte -160.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 0 54.000 41.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 272.000 362.000 316.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 1.151.000 967.000 1.124.000 848.000 1.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 484.000 551.000 750.000 518.000 716.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3 3.1 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 3 3.1 2.7 2.1
Soliditet 65.7 71.7 66.9 61.6 50.6
Resultatgrad 1 -1.9 8 -5.0 13.2
Rentedekningsgrad 2 -28.5 133.5 -23.0 79.6
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 23.8 -5.9 23.8 -13.6 50.2
Signatur
10.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex